Oficinas de Transferencia de Coñecemento (OTC)

A Lei 17/2022, do 5 de setembro, pola que se modifica a Lei 14/2011, do 1 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación, inclúe medidas para a valorización do coñecemento mediante a potenciación da actividade de transferencia desde os axentes públicos de execución a través das oficinas de transferencia de coñecemento.

O Real Decreto 984/2022, do 22 de novembro, establece as Oficinas de Transferencia de Coñecemento (OTC) e o seu Rexistro OTC, dependente do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, e regula o procedemento para o seu recoñecemento e inscrición e cancelación. As OTC son entidades intermediarias no sistema español de ciencia, tecnoloxía e innovación, que teñen encomendada a misión de dinamizar as relacións entre os axentes do sistema, a través das seguintes funcións:

  • A protección dos resultados de I+D+i a través de títulos de propiedade industrial e intelectual, ou outras modalidades de protección.
  • A explotación de resultados de investigación, invencións e novas tecnoloxías a través de calquera tipo de contrato que supoña a transmisión do seu uso ou titularidade a terceiros.
  • A investigación colaborativa entre entidades públicas e privadas, así como a contratación de servizos de I+D+i e tecnolóxicos.
  • A promoción da creación de entidades baseadas no coñecemento.
  • A difusión social do coñecemento.

O Real Decreto entrará en vigor o 1 de xullo de 2023, data a partir da cal todas as entidades interesadas e que cumpran cos requisitos previstos pola norma poderán presentar as súas solicitudes de inscrición a través da sede electrónica do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades.

icono-contacto

Consultas sobre Transferencia de Conocimiento

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

transferencia.tec@ciencia.gob.es

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...