Oficines de Transferència de Coneixement (OTC)

La Llei 17/2022, de 5 de setembre, per la qual es modifica la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, inclou mesures per a la valorització del coneixement mitjançant la potenciació de l'activitat de transferència des dels agents públics d'execució a través de les oficines de transferència de coneixement.

El Reial decret 984/2022, de 22 de novembre, establix les Oficines de Transferència de Coneixement (OTC) i el seu Registre OTC, dependent del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, i regula el procediment per al seu reconeixement i inscripció i cancel·lació.

Les OTC són entitats intermediàries en el sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació, que tenen encomanada la missió de dinamitzar les relacions entre els agents del sistema, a través de les següents funcions:

  • La protecció dels resultats de R+D+I a través de títols de propietat industrial i intel·lectual, o altres modalitats de protecció.
  • L'explotació de resultats d'investigació, invencions i noves tecnologies a través de qualsevol tipus de contracte que supose la transmissió del seu ús o titularitat a tercers.
  • La investigació col·laborativa entre entitats públiques i privades, així com la contractació de servicis de R+D+I i tecnològics.
  • La promoció de la creació d'entitats basades en el coneixement.
  • La difusió social del coneixement.

El Reial decret entrarà en vigor l'1 de juliol de 2023, data a partir de la qual totes les entitats interessades i que complisquen amb els requisits previstos per la norma podran presentar les seues sol·licituds d'inscripció a través de la seu electrònica del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

icono-contacto

Consultas sobre Transferencia de Conocimiento

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

transferencia.tec@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...