Trebakuntza

Esperimentaziorako eta beste zientzia- eta irakaskuntza-helburu batzuetarako erabiltzen diren animalien ongizatea babesteko funtsezko faktorea da animaliak maneiatzeaz arduratzen diren langileen trebakuntza egokia.

Gai horretaz dihardu otsailaren 1eko 53/2013 Errege Dekretuaren 15. artikuluak. Artikulu honek printzipio orokor hau ezartzen du: esperimentazio-animaliak maneiatzen dituzten pertsonek aldez aurretik trebakuntza egokia izan beharko dute, eta, ondoren, eduki behar dituzten trebakuntzako oinarrizko baldintzak ezarriko dira; organo eskudunei esleituko zaie langileen trebakuntza bermatzeko erantzukizuna, baimenarekin edo beste bitarteko egoki batzuekin, eginkizunak betetzeko; langileen trebakuntzak egitura modularra izan dezakeela ezartzen da, hala badagokio, Europar Batasunaren gidetan, jarraibideetan edo gomendioetan oinarritua; halaber, formakuntzarako gutxieneko baldintzak ikaskuntzaren emaitzetan adierazi beharko dira, eta langileen trebakuntzaren aintzatespenak lurralde nazional osoan izango du balioa.

Martxoaren 20ko ECC/566/2015 Aginduak arautzen ditu esperimentaziorako eta beste helburu zientifiko batzuetarako (irakaskuntza barne) erabiltzen, hazten edo hornitzen diren animaliak maneiatzen dituzten langileek bete behar dituzten trebakuntza-baldintzak.

Autonomia-erkidegoetako organo eskudunei dagokie eginkizun bakoitza betetzeko trebakuntza aitortzea. Horretarako, trebakuntza-ziurtagiri bat egin beharko dute, funtzio horiek autonomiaz betetzeko gaitasuna emango duena, eta lurralde nazional osoan izango du eragina.

Horretarako, trebakuntza aitortzeko organo eskudunek Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioari jakinarazi beharko dizkiote aitortutako formakuntza-ikastaroak, hiru hilabeteko epean, ikastaro horiek onartzen direnetik zenbatzen hasita (ECC/566/2015 Aginduaren 18.4 artikulua). Horretarako, ikastaroaren datuen inprimakia bidali beharko dute. Formakuntza-ikastaroen eta horiei dagozkien diplomen aitorpenak lurralde nazional osoan izango du eragina.

Bestalde, organo eskudunek trebakuntza aitortzen zaien langileen erregistroa egingo dute.

ETPLAS EUROPAKO PLATAFORMA

ETPLAS (Education and Training Platform for Laboratory Animal Science) plataforma europarrak formakuntza-modulu birtual batzuk sortu ditu esperimentazio-animaliekin lan egiten duten langileentzat, doan, Europar Batasunaren finantzaketarekin.

Bere web-orriaren bidez atzi daitezke (https://etplas.eu/learn/).https://etplas.eu/learn/

Egungo formakuntza-moduluak eta plataforman agertuko diren etorkizunekoak tresna osagarriak dira, eta hasierako trebakuntza lortzeko formakuntza-programetan nahiz esperimentazio-animaliekin lan egiten duten langileei eskatzen zaien etengabeko formakuntzan integratzeko har daitezke kontuan. Moduluak banaka egiteak ez luke inola ere eragingo esperimentazio-animaliekin lan egiteko trebakuntza lortzea.

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...