Ikertzaile langileen lan-kontratuak

Doktoratu aurreko kontratua (R1)

Ikerketa-lanak egitea du helburu, proiektu espezifiko eta berritzaile baten esparruan, doktoretza lortzeko (prestakuntza prozesuan dauden diren doktoratu aurreko ikertzaileak). Kontratuaren xedea doktoretza-ondoko orientazioa ere izan daiteke, gehienez ere 12 hilabetez, guztizko gehienekoa errespetatuz. Gainera, prestakuntza prozesuan dauden doktoratu aurreko ikertzaileek irakasle-lanetan lagundu ahal izango dute, gehienez 180 orduz, kontratu osoan zehar, urtean 60 orduko kopurua gainditu gabe.

Iraupena urtebetekoa izango da, eta luza daiteke, doktorego-programako batzorde akademikoak txostena egin ondoren. Iraupena 4 urtekoa izango da gehienez, edo 6 urtekoa desgaitasunen bat izanez gero. Kontratuaren iraupenaren zenbaketa eten egingo da amatasunagatiko, aitatasunagatiko, haurdunaldiagatiko, edoskitzeagatiko, aldi baterako ezintasunagatiko, adingabeak, senideak edo mendeko pertsonak zaintzeagatiko, kontziliazioagatiko, genero-indarkeriagatiko edo antzeko egoerengatiko baimenetan eta eszedentzietan emandako denboran. Lanaldi partzialeko baimena edo lanaldi-murrizketak baliatzen emandako denboraldiek kontratua luzatzea eragingo dute, murriztu den lanaldiaren denbora baliokidean.

Kontratuak eskubidea ematen du kontratua amaitzeagatik lan egindako urte bakoitzeko 12 eguneko kalte-ordaina jasotzeko.

Ikertzaile doktoreen sarbide-kontratua (R2/R3)

Batez ere ikerketa-, garapen-, ezagutzaren transferentzia- eta berrikuntza-lanak egitea du helburu, ikertzaileek hobekuntza eta espezializazio profesional handia lortzera bideratuak, beren esperientzia profesionala sendotzera bideratuak. Gainera, kontratatutako langileek urtean gehienez 100 orduz jardun ahal izango dute irakaskuntzan.

Iraupena 3 urtekoa izango da gutxienez, eta 6 edo 8 urtekoa gehienez, desgaitasunen bat izanez gero. Kontratuaren iraupenaren zenbaketa eten egingo da amatasunagatiko, aitatasunagatiko, haurdunaldiagatiko, edoskitzeagatiko, aldi baterako ezintasunagatiko, adingabeak, senideak edo mendeko pertsonak zaintzeagatiko, kontziliazioagatiko, genero-indarkeriagatiko edo antzeko egoerengatiko baimenetan eta eszedentzietan emandako denboran. Lanaldi partzialeko baimena edo lanaldi-murrizketak baliatzen emandako denboraldiek kontratua luzatzea eragingo dute, murriztu den lanaldiaren denbora baliokidean.

Kontratuaren bigarren urtetik aurrera, kontratatutako langileek egindako ikerketa-jarduera ebaluatu ahal izango dute. Positiboa bada, R3 ziurtagiria lortuko dute, ezarritako ikertzailearen egoera egiaztatzen duena, eta horrek salbuetsi egingo ditu ikerketa-erakunde publikoetan, autonomia-erkidegoetako ikerketa-erakundeetan, unibertsitate publikoetan, fundazioetan eta sektore publikoko partzuergoetan funtzionarioak eta lan-kontratu finkoko langileak sartzeko proben zati batzuetatik. Unibertsitatearen eremuan, R3 ziurtagiriak konpentsatu edo salbuetsi ahal izango ditu irakasle titular edo lan-kontratu iraunkorreko irakasle izateko akreditazioa lortzeko merezimendu ikertzaileen ebaluazioa. Ikerketako erakunde publikoen kasuan, zientzialari titularren eskalan eta lan-kontratudun langile finkoen eskalan sartzeko egiten diren proben zati batzuetatik salbuetsiko dira.

Kontratuak eskubidea ematen du kontratua amaitzeagatik lan egindako urte bakoitzeko 12 eguneko kalte-ordaina jasotzeko.

Estatuko Ikerketa Agentziak egingo du R3 ziurtagiria lortzeko deialdia, eta sarbide-kontratua duten pertsonen tarteko ebaluazioa ez ezik, doktoretza-ondoko programetan parte hartu dutela egiaztatzen duten ikertzaile nazionalen eta atzerritarren karreraren ebaluazioa ere jasoko du.

Ikertzaile nabarmenduaren kontratua (R4)

Helburu du giza taldeak zuzentzea ikertzaile nagusi gisa, ikerketa-zentroak zuzentzea edo ezagutza eta berrikuntza transferitzea, edo kasuan kasuko jakintza-eremuan garrantzi handia duten instalazio eta programa zientifiko eta teknologiko bereziak zuzentzea. Kontratatutako langileek urtean gehienez 100 orduz jardun ahal izango dute irakaskuntzan.

Doktore-titulua, aitortutako ospea eta nazioartean izen sendoa izatea eskatzen da, zientziaren edo teknikaren arloan egindako ekarpenen bikaintasunean oinarrituta. Era berean, nazioarteko izen sendoa duten teknologoekin ere egin ahal izango da, beren ekarpenen bikaintasunean oinarrituta, bai ikerketa-teknika zehatzen aurrerapenean, bai sortu duten ezagutzaren eta berrikuntzaren balio handitzean eta transferentzian.

Kontratuaren iraupena alderdiek adostutakoa izango da.

Jarduera zientifiko-teknikoen kontratu mugagabea

Kontratu hau eskuratu ahal izango du Lizentziatura, Ingeniaritza, Arkitektura, Diplomatura, Arkitektura Teknikoa, Ingeniaritza Teknikoa, Gradua, Unibertsitate Masterra, Goi Mailako Teknikaria, Doktore titulua edo beteko den posizioan bete beharreko betekizunekin eta zereginekin bat datozen prestakuntza, esperientzia eta gaitasunak dituen edonork.

Kontratuaren xedea ikerketa-ildoei edo zerbitzu zientifiko-teknikoei lotutako jarduerak egitea da, kudeaketa zientifiko-teknikoa barne. Ildoak ezagutza-, interes-, produktu- eta proiektu-multzo gisa definitzen dira, ardatz tematiko baten inguruan sistematikoki eraikiak, eta ikerketa-talde batek edo gehiagok egindako jarduerak biltzen dituztenak. Ildo horiek garatzeko, I+G+Bko proiektu edo kontratu gisako jarraibide metodologiko egokiak jarraitu beharko dira.

Kontratu honen iraupena mugagabea da.

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...