Ikerketa-erakunde publikoen eskaletako ikertzaile funtzionarioak

Ikerketako-erakunde publikoetako (OPI) eskaletako ikertzaile funtzionario izateko, doktore-titulua edo baliokidea behar da.

Espainiarrek, Europar Batasuneko herritarrek eta horien ezkontideek, Europar Batasunak egindako nazioarteko itunen esparruan barne hartutako atzerritarrek edo Espainiako lurraldean erregularki dauden atzerritarrek parte har dezakete, kontratua izendatu edo sinatzeko unean. Probak ingelesez egin ahal izango dira atzerritarrentzat.

Hautaketa-sistema ikertzaileen curriculumaren balorazioan oinarritutako lehiaketa da: ikerketa-jarduerarekin, garapen esperimentalarekin, ezagutzaren eta berrikuntzaren transferentziarekin lotutako merezimenduak, baita hautagaien gaitasunak eta trebetasunak plazen ezaugarrietara egokitzea ere.

Hautaketa-organoen gehiengoa lanpostuaren OPI berekoak ez diren langileek osatuko dute. Organo horietako kide izan daitezke Espainiako edo atzerriko pertsonak, ikerketa-erakunde publikoarekin zerbitzu-harremana izan edo ez, edozein harreman-mota dutela ere, eta kasuan kasuko eremuan ikerketa, garapen esperimental, ezagutzaren eta berrikuntzaren transferentzian ospe handiko profesionaltzat har daitezkeenak.

  • Zientzialari titularren eskala (R3). Ikerketa zientifiko edo teknologikoko jarduerak barne hartzen dituzten eginkizunak.
  • Ikertzaile zientifikoen eskala (R4). Goi-mailako eginkizunak, erakundearen helburu espezifikoa osatzen duten jardueren barruan.
  • Ikerketako irakasleen eskala (R4). Eskakizun eta erantzukizun bereziko eginkizunak, erakundearen helburu espezifikoa osatzen duten jardueren barruan, garrantzi bereziko ikerketa-lan propioarekin.

Merezimendu ikertzaileen araberako ebaluazioa (bosturtekoak)

OPIetan ikerketa, garapen teknologiko, zuzendaritza, ezagutzaren kudeaketa eta transferentzia arloetan egindako jarduera eta zereginengatik, bost urteko aldietan zehar.

Ikertzaileek ebaluazioa eska dezakete deialdia urte bakoitzaren amaieran ateratzen denean.

Ebaluazio honen aldeko emaitzak eragina du ordainsarian, eta osagarri espezifikoaren osagaiaren zenbatekoa zehazten du, "ikerkuntza-merezimenduengatiko osagaia" deritzona. Inolaz ere ezin da gainditu sei ebaluazio gainditu izanaren emaitzari dagokion zenbatekoa.

Ebaluazio honetan, ikerketaren, garapen teknologikoaren, zuzendaritzaren, eta ezagutzaren kudeaketaren eta transferentziaren arloetan garatutako jarduerak eta zereginak hartzen dira kontuan.

Jarduera zientifiko-teknologikoaren jarduna ebaluatzeko batzordea Ikerketako Idazkaritza Nagusiari atxikitako kide anitzeko organoa da. Apirilaren 26ko 310/2019 Errege Dekretuaren bidez sortu zen, eta haren helburu nagusia da OPIetako ikertzaile funtzionarioek garatutako jarduera zientifiko-teknologikoaren jarduna ebaluatzea.

Batzordeak komunitate zientifikoko kideen aholkularitza biltzen du, aholku-batzordeen bidez. Batzorde aholku-emaileetako kideen proposamena batzordeko lehendakariak egiten du, OPIetako zuzendaritzetako titularrei entzun ondoren, eskala zientifikoetan gutxienez hamar urteko antzinatasuna egiaztatuta duten ikertzaile funtzionarioen artean.

Ikerketa-jardueraren araberako ebaluazioa (seiurtekoak)

Bere ibilbide profesional osoan egindako eta sei urtean behin ebaluatutako ikerketa-jardueragatik.

Ebaluazio hori Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentzia Nazionalaren (ANECA) Ikerketa Jarduera Ebaluatzeko Batzorde Nazionalak (CNEAI) kudeatzen du, eta erakunde hori Unibertsitate Ministerioari atxikita dago.

Ikertzaileek ebaluazioa eska dezakete urtero, dagokien deialdian.

Ebaluazioa gainditu ondoren, osagai horren tarte bat eskuratzen eta finkatzen da produktibitate-osagarrian, gehienez sei. Horrez gain, osagarri espezifikoan bikaintasun zientifikoko tarte bat ere eskuratzen da automatikoki.

icono-contacto

Contacto

Quinquenios

Comisión Evaluadora de la Actividad Científico-Tecnológica

cedact@ciencia.gob.es

Sexenios

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

ayuda.cneai@aneca.es

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...