Transferentzia- eta lankidetza-plana

Transferentzia- eta lankidetza-plana:ikerketa, garapen eta berrikuntzan (I+G+B) sektore publikoaren eta pribatuaren arteko loturak sendotzeko helburuarekin sortu zen zientzia eta berrikuntza gizartearen zerbitzura, ikerketako inbertsio publikoaren eragin sozioekonomikoa handitzeko eta Espainiako enpresen gaitasun berritzailea bultzatzeko.

Plana 3 jarduera-ardatzen inguruan egituratzen da, eta 15 neurri biltzen ditu:

  • Lehenengo ardatzak ikerketa-sistema publikoan sortutako ezagutza enpresetara, sektore publikora eta gizartera transferitzea du ardatz, hainbat kanalen bidez, hala nola enpresa berriak sortuz, patenteen lizentziak emanez, argitalpenak zabalduz edo aholkularitza zientifikoa emanez.
  • Bigarren ardatzak enpresen eta unibertsitateen, goi-mailako beste ikastetxe batzuen eta ikerketa-zentro publikoen arteko lankidetza sustatzeko neurriak biltzen ditu, jakintza sortzeko fasean, ez soilik berrikuntzarako aldizkako lankidetza-proiektuen bidez, baita aliantza publiko-pribatuen eredu anbiziotsuagoen bidez ere, baita ikertzaileen eta herritarren zientziaren mugikortasunaren bidez ere.
  • Hirugarren ardatza zeharkakoa da, eta ikertzaileen, teknikarien eta kudeaketako langileen gaitasuna hobetu nahi du ezagutzaren balorizazioari dagokionez, baita ekosistemaren konexioak indartu ere, arreta berezia jarriz zentro teknologikoen, ezagutza transferitzeko bulegoen eta berrikuntza-sistemako eragileen interakzioan laguntzen duten beste bitarteko eragile eta plataforma batzuen rolean.

Planak ekimen berriak proposatzen ditu eta azken bi urteetan hasitako ekintzak indartzen ditu. Ekintza horietako asko Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren (PRTR) barruan daude, eta duela gutxi egindako arau-erreformei laguntzeko balio du, hala nola Zientziaren, Teknologiaren eta Berrikuntzaren Legeari (ZTBL), Enpresa Emergenteen Ekosistema Sustatzeko Legeari (startup-ak) eta Unibertsitate Sistemaren Lege Organikoaren proiektuari (USLO).

Hasiera batean, bi fasetan egingo da inplementazioa. Lehen fasean, 2023ko amaierara arte, planaren funtsezko neurriak martxan jarriko dira eta jarraipen-irizpideak ezarriko dira. Bigarren fasean, 2025era arte, aurreikusitako ekimen guztiak gauzatuko dira, hala badagokio, neurri gehigarriak martxan jarriko dira eta emaitzak ebaluatuko dira, beharrezkoak diren erreformak sartzeko eta neurri eraginkorrenak finkatzeko, 2025etik aurrera.

Helburua da Plan honen espirituak denboran irautea, planteatutako helburuak lortzen lagunduko duten epe ertain-luzeko ekimen berriak txertatuta.

Hautatu zein errore-mota adierazi nahi duzun

  • Esteketako batek inolako orritara ez daramala detektatu baduzu...

  • URL errore bat aurkitu baduzu esteka batean...

  • Edukian errore bat detektatu baduzu...

  • Edukia ez dela erakusten detektatu baduzu...

  • Informazioa erabilgarria izan ez bazaizu...