Operacions

Imagen de una expedición

Les zones polars són llocs remots de la Terra; la llunyania i condicions extremes de les mateixes fa que qualsevol activitat que allí es desenvolupe necessite d'una planificació logística exhaustiva.

La logística de la campanya antàrtica espanyola està coordinada per la Unitat de Tecnologia Marina del CSIC. El Comité Polar Español és l'encarregat de la coordinació general de la campanya antàrtica espanyola.

Les operacions en les zones polars estan afavorides per la col·laboració internacional, que sobre la base dels acords adoptats, compartixen recursos logístics.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...