En aquest apartat s’inclouen totes les activitats d’R+D+I d’Espanya que es desenvolupen a les zones polars de l’Àrtic i de l’Antàrtida. L’autoritat espanyola encarregada de coordinar totes aquestes activitats és el Comitè Polar Espanyol.

Comitè Polar Espanyol

El Comitè Polar Espanyol (CPE) és l’autoritat espanyola encarregada de coordinar les activitats d’R+D+I d’Espanya a les zones polars. El Reial decret 852/2020, de 22 de setembre, en regula la composició i el funcionament. 

Actualment el CPE s’adscriu al Ministeri de Ciència i Innovació a través de la Secretaria General d’Investigació.

Antàrtida

L’Antàrtida comprèn tots els territoris situats al sud del paral·lel 60 ºS. Té una extensió de 14 milions de quilòmetres quadrats, el 98% dels quals estan coberts de gel amb gruixos mitjans de 3 quilòmetres. Té el clima més extrem de la Terra, i s’hi ha mesurat la temperatura més baixa registrada, és el lloc més ventós i amb un registre més baix de precipitacions, i és el continent més elevat de la Terra amb una altitud mitjana de 2.000 m. Conté prop del 80% de l’aigua dolça del planeta.

Àrtic

L’Àrtic és una àrea adjacent al pol Nord formada per l’oceà Glacial Àrtic i les terres que l’envolten. S’estima que l’habiten 4 milions de persones.

L’Àrtic pertany als vuit estats amb zones de sobirania situades més enllà del cercle polar àrtic: el Canadà, Dinamarca (per Groenlàndia i les illes Fèroe), Finlàndia, Islàndia, Noruega, Suècia, Rússia i els Estats Units d’Amèrica. Aquests països es reuneixen al fòrum de cooperació anomenat Consell Àrtic. .

Ciència polar

La investigació científica a les regions polars resulta especialment rellevant per la transcendència global dels processos i els descobriments que hi tenen lloc. Es consideren observatoris privilegiats en nombroses àrees de coneixement. La comprensió, el coneixement i l’observació dels processos geològics, biològics, oceanogràfics i atmosfèrics que es presenten tant a l’Àrtic com a l’Antàrtida són crítics per avançar en el coneixement dels processos globals a la Terra. La col·laboració internacional és fonamental per al desenvolupament de la ciència polar.

Bases, vaixells i operacions

Les bases antàrtiques espanyoles i els vaixells oceanogràfics són les infraestructures que té Espanya per donar suport a la investigació polar.

Les activitats polars espanyoles es desenvolupen fonamentalment a l’Antàrtida, encara que també hi ha activitat a l’Àrtic. Les operacions a l’Antàrtida es duen a terme habitualment durant l’estiu austral (novembre-març). La col·laboració internacional és fonamental en el desenvolupament de les activitats polars.

Dades polars

El moviment d’accés obert i de creació d’e-infraestructures de suport a l’ús d’informació científica per la comunitat científica ha considerat la importància de l’accessibilitat a les dades d’investigació. Aquestes dades són reconegudes com una font de coneixement pròpia i independent de les publicacions, que poden generar nou coneixement i es podrien explotar de manera interdisciplinària.

La Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, fa referència a la normalització de la gestió de les dades en repositori a fi de facilitar-ne la preservació, l’accés i la distribució (article 37).

Les dades polars, sobretot les antàrtiques per l’obligació que implica l’article III del Tractat Antàrtic, segueixen les instruccions de dipòsit i reutilització de dades disponibles en repositoris temàtics. La gestió adequada de les dades s’ha de coordinar per garantir-ne la preservació i l’explotació, i assegurar-ne la interoperabilitat .

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...