Mapa Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS)

Las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) son instalaciones únicas y exepcionales en su género. En ellas se desarrollan investigaciones de vanguardia y de máxima calidad, y actúan como centros de transmisión, intercambio y preservación del conocimiento, la transferencia de tecnología y el fomento de la innovación.

Las ICTS poseen tres características fundamentales: son infraestructuras de titularidad pública, son singulares y están abiertas al acceso competitivo. 

Ciències socioeconòmiques i humanitats

Les infraestructures d’aquest àmbit temàtic se centren en les àrees científiques de prehistòria, paleontologia humana i arqueologia. El desenvolupament d’infraestructures cientificotecnològiques en aquestes disciplines es considera clau per escurçar les distàncies que hi ha entre el món de les humanitats i potenciar la seva interacció en benefici mutu. 

Ciències de la salut i biotecnologia

Aquesta àrea temàtica ha augmentat significativament la seva representació en l’actual Mapa d’ICTS. Sota el concepte d’“ICTS distribuïdes” s’han establert xarxes d’infraestructures en el camp de la imatge, la nanotecnologia i les ciències òmiques.  A més, també queden reforçats els laboratoris d’alta seguretat biològica, ja que s’amplien les infraestructures d’aquest tipus que ofereixen els seus serveis. 

Ciències del mar, vida i terra

Les ICTS incloses en aquesta àrea del coneixement són infraestructures necessàries per facilitar l’accés dels científics a entorns naturals que presenten característiques úniques per a la recerca. Totes elles estan enfocades majoritàriament a la promoció d’una gestió sostenible del medi natural. 

Energia

La disponibilitat de fonts d’energia sostenibles i econòmicament competitives és un factor clau per a l’avenç i desenvolupament de qualsevol país, per la qual cosa és fonamental disposar d’infraestructures que facilitin l’avenç científic i tecnològic en aquest àmbit. Així, a l’actual Mapa d’ICTS s’inclouen infraestructures que investiguen i ofereixen les seves instal·lacions en el camp de l’energia solar i l’energia de fusió. 

Enginyeria

L’àrea temàtica d’enginyeria està representada en el Mapa d’ICTS en l’àmbit de l’enginyeria hidràulica i marítima.  L’activitat científica i tecnològica en l’àmbit del medi marí és de summe interès per a Espanya. Disposar d’aquest tipus d’infraestructures ha permès dur a terme recerca capdavantera en aquest àmbit, que anteriorment es desenvolupava a l’estranger, i s’ha pogut potenciar així la competitivitat del nostre sistema d’R+D+I. 

Materials

Es pot considerar que la Ciència dels Materials té com a finalitat última investigar, sintetitzar i desenvolupar noves substàncies segons propietats desitjades per a finalitats i aplicacions determinades en qualsevol tipus de camp (enginyeria, computació, biotecnologia, etcètera). Per a això, es necessita instrumentació que permeti apropar-se cada vegada més a l’estructura bàsica de la matèria. Amb aquest objectiu, al Mapa d’ICTS, s’inclouen infraestructures que ofereixen instal·lacions d’última generació en microscòpia electrònica, llum sincrotró, micro/nanofabricació, làsers ultracurts ultraintensos i complexos acceleradors de partícules. 

Tecnologies de la informació i les comunicacions

Les tecnologies de la informació i les comunicacions són imprescindibles per a l’avenç de la ciència en totes les àrees de coneixement.  Distribuïda per tot el territori nacional, RedIRIS i la Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES) són els màxims exponents d’aquesta àrea, i ofereixen a la comunitat científica una gran capacitat de computació i comunicacions millors i més segures. 

Astronomia i astrofísica

L’astronomia és una disciplina singular en la ciència espanyola, que ha experimentat un desenvolupament exponencial en les últimes dècades, fins a adquirir una posició destacada a escala internacional. La Xarxa d’Infraestructura d’Astronomia (RIA) coordina les infraestructures d’observació nacionals reconegudes com a ICTS amb dues grans àrees representades: radioastronomia i astronomia òptica i infraroja. A més, en el camp de l’astrofísica, el Laboratori Subterrani de Canfranc ha consolidat la seva estratègica posició en aquesta disciplina. 

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...