En l’actualitat, els governs han de definir polítiques i accions que contribueixin a accelerar el creixement econòmic, alhora que es para atenció als aspectes socials i mediambientals. És en aquest context en què les polítiques d’innovació i transferència del coneixement juguen un paper fonamental. Aquestes polítiques tenen per objectiu tant resoldre els problemes presents com anticipar-se a reptes futurs. 

Per a això, es preveuen mecanismes de coordinació entre les administracions públiques implicades, així com mecanismes de col·laboració entre l’àmbit públic i el privat. La idea és que, el nostre país i la Unió Europea en conjunt continuïn avançant cap a un model d’especialització científica, tecnològica i productiva capaç de garantir una economia competitiva basada en el coneixement, el benestar social i la protecció ambiental.

Compra Pública d’Innovació - Línia FID

La Compra Pública d’Innovació (CPI) té per objectiu potenciar la innovació al sector públic i el sector privat per mitjà de la compra pública, de manera que s’incorporin solucions innovadores en les administracions públiques i s’incentivi la innovació a les empreses.

Fiscalitat i bonificacions

L’Administració pública disposa de diversos instruments per a l’impuls de la innovació empresarial, com ara els incentius fiscals i les bonificacions sobre la quota a la Seguretat Social per personal investigador

Com a principals instruments fiscals, destaquen els Informes motivats vinculants i el segell PIME Innovadora.

Transferència del coneixement

La transferència del coneixement constitueix un dels eixos d’actuació prioritaris en l’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació. El principal objectiu és col·locar Espanya entre els països amb més nivell d’innovació, fent que la transferència de coneixement tingui impacte en termes de generació de progrés.

Disseny com a motor de la innovació

La inversió en innovació i en disseny és una aposta de present i de futur. La innovació fa possible assolir l’excel·lència empresarial i el lideratge als mercats.  L’aposta de les empreses per la innovació és una de les nostres millors eines per afavorir la competitivitat, el progrés social i el creixement econòmic a llarg termini. El disseny, per la seva banda, és font de riquesa i benestar. Però a més, el disseny és motor de la innovació, i sempre és present en el procés productiu. El disseny constitueix la base i la força impulsora de la innovació. 

Ambdós, innovació i disseny, es complementen i interaccionen entre si. La innovació és un element determinant per a l’avenç i l’evolució del disseny, i li obre nous camps de desenvolupament, mentre que el disseny és l’eina que constitueix la base i la força impulsora de la innovació.

Ciutats per la Innovació - Xarxa INNPULSO

Aquesta distinció reconeix a les ciutats líders que han donat suport a inversions en infraestructures que afavoreixin la sostenibilitat econòmica i millorin el nostre patró de creixement basat en el coneixement i la innovació.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...