En aquest espai es recullen aspectes generals del Pla de recuperació, transformació i resiliència i del fons europeu que el finança: el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. A més, es tracten en detall les diferents mesures que aquest Ministeri promou en el Pla.

Contingut del Pla

La crisi sense precedents causada pel coronavirus ha tingut una resposta inèdita en la història de la Unió Europea: el paquet d’estímul més gran mai finançat, compost pel nou pressupost comunitari 2021-2027 (el nou Marc Financer Plurianual) i per l’instrument temporal NextGenerationEU concebut per impulsar la recuperació.

Reformes

Les reformes del component 17 pretenen millorar l’eficàcia i l’eficiència del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, per premiar l’excel·lència i avaluar els resultats, amb les eines adequades de seguiment que aprofitin tot el potencial de les noves tecnologies de la informació per avaluar les polítiques públiques. En definitiva, es tracta de millorar l’eficiència i la rendició de comptes.

Inversions

El Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI) ha assolit estàndards d’excel·lència investigadora perfectament homologables a la seva posició econòmica i geopolítica en el panorama internacional. Tanmateix, el SECTI s’ha d’enfortir en els tres pilars en què se sustenta: (1) modernització de les infraestructures i equipament científic, (2) carrera científica i atracció i retenció de talent i (3) finançament de projectes de recerca orientats a la col·laboració publicoprivada i a la transferència de la innovació.

Per a aquest enfortiment del SECTI es promouen nou inversions que ascendeixen a 3.456.685.000 euros.

Projectes Estratègics per a la Recuperació i la Transformació Econòmica (PERTE)

Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) son proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española, con un alto componente de colaboración público-privada y transversales a las diferentes administraciones.

Se conciben como un mecanismo de impulso y coordinación de proyectos muy prioritarios, especialmente complejos o en los que exista un claro fallo de mercado, externalidades importantes o una insuficiente iniciativa o capacidad de inversión por parte del sector privado. Su objetivo es contribuir a una gestión ágil y eficiente de los fondos y reforzar aquellos proyectos que contribuyan claramente a la transformación de la economía española.

Estarán abiertos a todo tipo de empresas (tanto grandes como pymes y empresas emergentes) que operen en el tipo de actividades y áreas donde se desarrollen.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...