Centres i unitats d’excel·lència

Centres i unitats d’excel·lència

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats concedeix les acreditacions com a Centre d’Excel·lència Severo Ochoa o Unitat d’Excel·lència María de Maeztu amb l’objectiu d’impulsar la qualitat de la recerca científica espanyola mitjançant el reconeixement dels millors centres i unitats que destaquen per la rellevància i l’impacte, a escala internacional, dels resultats de recerca obtinguts durant el període anterior de referència. Aquesta actuació forma part del subprograma d’enfortiment iInstitucional del Pla estatal de recerca científica i tècnica i d’innovació 2017-2020. 

Es preveuen dos tipus d’actuació en funció de la personalitat jurídica, el grau d’autonomia en la gestió administrativa i econòmica i el nombre d’investigadors. Els centres de recerca seleccionats quedaran acreditats com a Centres d’Excel·lència Severo Ochoa i les unitats de recerca seleccionades rebran l’acreditació d’Unitats d’Excel·lència María de Maeztu.  

El reconeixement es fa mitjançant una convocatòria anual de concurrència competitiva, sotmetent les sol·licituds presentades a un procés d’avaluació i selecció dut a terme, de manera independent, per un comitè científic internacional integrat per investigadors de reconegut prestigi i impacte. Per tant, els centres o unitats consolidats que presentin la seva candidatura a aquest programa han de complir aquests requisits:
 

 • tenir un alt nivell d’impacte i competitivitat en el seu camp d’activitat en l’escenari científic mundial, 
 • sotmetre les seves activitats de recerca de manera periòdica a processos d’avaluació científica mitjançant comitès científics externs i indepenents, 
 • desenvolupar les seves activitats de recerca conforme a un programa estratègic que respongui a la generació de coneixement de frontera, 
 • disposar d’activitats de formació, selecció i atracció de recursos humans a escala internacional, 
 • mantenir acords actius de col·laboració i intercanvi a escala institucional amb centres de recerca d’alt nivell, y 
 • treballar en la potenciació de les activitats de transferència i divulgació del coneixement a la societat. 

L’acreditació com a Centre d’Excel·lència Severo Ochoa o Unitat d’Excel·lència María de Maeztu tindrà una validesa de quatre anys i proporcionarà reputació i reconeixement social i científic; un milió d’euros anuals per a cada un dels centres en aquest període o cinc-cents mil euros anuals en el cas de les unitats; i l’accés prioritari a altres iniciatives en matèria de foment de la recerca. 

L’actuació està adreçada a centres i unitats de recerca del sector públic, així com d’institucions privades de recerca sense ànim de lucre, el lideratge científic de les quals estigui contrastat a escala internacional, amb capacitats per contribuir decisivament a avançar en la frontera del coneixement i generar resultats d’alt impacte, i també per a l’atracció de talent. 

Les convocatòries les gestiona l’Agència Estatal d’Investigació.

icono-contacto

Contacte

Agència Estatal d’Investigació.

Carrer Torrelaguna, 58 bis. 28027 Madrid

Formulario de consultas generales

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

 • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

 • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

 • Si heu detectat un error en el contingut...

 • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

 • Si la informació no us ha estat d’utilitat...