Els recursos humans constitueixen un pilar essencial del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.  

A través d’aquest espai es facilita informació d’interès per als qui exerceixen funcions relacionades amb l’àmbit científic o tecnològic, carrera investigadora a Espanya, avaluació del personal investigador dels organismes públics de recerca (OPI), l’accés a les infraestructures científiques i tecnològiques singulars (ICTS), els cursos de capacitació per a l’ús d’animals amb finalitats científiques, així com les convocatòries dels Premis Nacionals d’Investigació.

Carrera investigadora

Investigar és dur a terme un treball creatiu realitzat de manera sistemàtica per incrementar el volum de coneixements, inclosos els relatius a l’ésser humà, la cultura i la societat, l’ús de coneixements per crear noves aplicacions, la seva transferència i la seva divulgació.

Experimentació animal

Protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres finalitats científiques, inclosa la docència.

Premis Nacionals d’Investigació

​​​​​​​Els Premis Nacionals d’Investigació reconeixen el mèrit d’aquells investigadors i investigadores de nacionalitat espanyola que estiguin realitzant una tasca destacada en camps científics de rellevància internacional i que contribueixin excepcionalment a l’avenç de la ciència, al millor coneixement de l’ésser humà i la seva convivència, a la transferència de tecnologia i al progrés de la humanitat.

Accés a usuaris ICTS

Les infraestructures científiques i tècniques singulars (ICTS) ofereixen un percentatge d’obertura de la capacitat dels seus serveis essencials en règim d’accés obert competitiu per a l’ús per part d’investigadors del sector públic i privat, nacional i internacional, comptant amb el suport del personal tècnic i administratiu propi de l’ICTS.

Consejo Internacional de la Ciencia (ISC)

El Consejo Internacional de la Ciencia (ISC) es una organización mundial no gubernamental, con una membresía global creciente que aúna a 40 uniones y asociaciones científicas internacionales y más de 140 organizaciones científicas nacionales y regionales, incluidas Academias y Consejos de Investigación.

El Consejo es único en su capacidad para reunir e integrar la excelencia científica y la experiencia científico-política de todos los campos de la ciencia en todas las regiones del mundo.

España es “Miembro Nacional” desde 1922, y en la actualidad está representada por la Secretaría General de Investigación.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...