Els consorcis i fundacions del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats actuen com a agents d'execució del Sistema Español de Ciència, Tecnologia i Innovació. Per a aquest extens conjunt d'agents la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació estableix disposicions de caràcter general i garanteix, en tot cas, el principi de neutralitat pel qual cap agent ha de resultar privilegiat a causa de la seva adscripció o naturalesa jurídica.

Consorcis

Els consorcis són entitats de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada, creades per diverses Administracions Públiques o entitats integrants del sector públic institucional, entre si o amb participació d'entitats privades, per al desenvolupament d'activitats d'interès comú a totes elles dins de l'àmbit de les seves competències.

Els consorcis poden realitzar activitats de foment, prestacionales o de gestió comuna de serveis públics i quantes unes altres estiguin previstes en les lleis. En aquest sentit, i amb la finalitat de promoure la cooperació científica amb altres administracions, l'Administració General de l'Estat participa en nombrosos consorcis que desenvolupen activitats de R+D+I en àmbits científics destacats. Aquests consorcis es creen mitjançant conveni, prèvia autorització per llei. A més, el conveni de creació precisarà d'autorització prèvia del Consell de Ministres.

Consorcis i fundacions adscrits a l'ISCIII

Els consorcis públics CIBER i CIBERNED i les fundacions CNIO, CNIC i FCIEN s'adscriuen a través de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII).

En el CIBER treballen investigadors bàsics i clínics per facilitar que la recerca de laboratori arribi als pacients de forma àgil i segura/segura, alhora que transfereix els seus resultats de recerca a la indústria i a la societat. El CIBERNED, impulsa la recerca en malalties neurodegenerativas.

D'altra banda, la Fundació CNIO promou la recerca oncològica i la promoció dels seus avanços científic i sanitaris. La CNIC és un centre de recerca d'excel·lència dedicat a comprendre les bases fonamentals de la salut i la malaltia cardiovascular. La FCIEN recolza i promociona la recerca en tots els camps de la neurologia bàsica, clínica i epidemiològica.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...