Grans infraestructures de recerca internacionals

Espanya compta amb una llarga tradició de participació en grans instal·lacions de recerca internacionals, que ha estat fonamental per afavorir la internacionalització de la recerca d'Espanya, la qual cosa ha fomentat la mobilitat i la formació dels nostres investigadors i tecnòlegs en aquests organismes i facilitat la coordinació de les directrius i activitats dels programes de recerca estatals amb les dels altres socis. En aquest marc, els Estats decideixen finançar de manera compartida els costos de construcció i operació d'aquestes grans infraestructures de recerca, assumint compromisos a llarg termini en el marc d'acords internacionals

Espanya participa en nombroses infraestructures de recerca internacionals, les instal·lacions de la qual estan obertes als científics i tecnòlegs espanyols.

Fòrum Estratègic Europeu d'Infraestructures de Recerca (ESFRI)

El Fòrum Estratègic Europeu sobre Infraestructures de Recerca (ESFRI) neix amb el propòsit de desenvolupar un enfocament comú de les polítiques europees en matèria d'infraestructures de recerca, que són considerades un element fonamental en la construcció de l'Espai Europeu de Recerca.

Utilitzant com a instrument estratègic els Fulls de ruta ESFRI i gràcies a l'esforç conjunt dels països de la UE i la CE, Europa disposa d'un ampli ventall d'infraestructures de recerca, que cobreixen tots els dominis científics, de les quals Espanya participa en 21.

e-ciència

La e-ciència s'entén com el conjunt d'activitats científiques desenvolupades mitjançant l'ús de recursos distribuïts accessibles i compartits en xarxa. La necessitat de la i-ciència es fonamenta en la creixent exigència per part dels científics de més recursos de processament i emmagatzematge de dades, així com de noves formes de treball col·laboratiu. El desenvolupament de la i-ciència permetrà nous models d'aplicacions i desplegar “middlewares” que permetin explotar eficientment els recursos de la comunitat científica.

La Xarxa d'i-Ciència (REC) es crea per Ordre CIN/658/2020, com a òrgan assessor de la Secretaria General de Recerca amb la finalitat d'impulsar i coordinar les activitats relacionades amb la i-ciència a Espanya

Espanya participa activament en la Infraestructura Grid Paneuropea (EGI) i en la hispà-lusitana IBERGRID.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...