Grans organismes de recerca internacionals

Espanya té una llarga tradició de participació en instal·lacions i organismes internacionals de caràcter científic que ha estat fonamental per afavorir la internacionalització de la recerca a Espanya, fomentant la mobilitat i la formació dels nostres investigadors i tecnòlegs en aquests organismes i facilitant la coordinació de les directrius i activitats dels programes de recerca estatals amb les dels altres socis. En aquest marc, els estats decideixen finançar de manera compartida els costos de construcció i operació d’aquestes grans infraestructures de recerca, i assumeixen compromisos a llarg termini en el marc d’acords internacionals.

Espanya participa en nombrosos organismes de recerca internacionals les instal·lacions, dels quals estan obertes als científics i tecnòlegs espanyols.

Fòrum Estratègic Europeu d’Infraestructures d’Investigació (ESFRI)

El Fòrum Estratègic Europeu sobre Infraestructures d’Investigació (ESFRI) neix per desenvolupar un enfocament comú de les polítiques europees en matèria d’infraestructures de recerca, que són considerades un element fonamental en la construcció de l’Espai Europeu de Recerca.   

Utilitzant com a instrument estratègic els fulls de ruta ESFRI i gràcies a l’esforç conjunt dels països de la UE i la CE, Europa disposa d’un ampli ventall de infraestructures de recerca que cobreixen tots els dominis científics, de les quals Espanya participa en 21.

e-CIÈNCIA

L’e-ciència s’entén com el conjunt d’activitats científiques desenvolupades mitjançant l’ús de recursos distribuïts accessibles i compartits a la xarxa. Espanya participa activament en la Infraestructura Grid Paneuropea (EGI) i en la hispanolusitana IBERGRID.

La xarxa e-ciència es crea el 2020 com a òrgan assessor de la Secretaria General de Recerca a fi d’impulsar i coordinar les activitats relacionades amb l’e-ciència a Espanya. 

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...