Projectes científics

Imagen de una instalación de una estación permanente multipropósito GNSS

La majoria dels projectes científics polars es realitzen a les diferents universitats i centres i instituts del Consell Superior de Recerques Científiques que obtenen finançament a través de l'Agència Estatal de Recerca la finalitat de la qual és la promoció de la recerca científica i tècnica en totes les àrees del saber mitjançant l'assignació eficient dels recursos públics.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...