Campanya Antàrtica Espanyola

Campaña Antártica Española. Imagen de pingüinos

Cada estiu austral, des de 1987-1988 s'ha desenvolupat ininterrompudament la Campanya Antàrtica Espanyola.

El principal objectiu de la campanya és desenvolupar els projectes científics aprovats dins dels diferents Programes de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació, tant estatals com d'altres programes científics i resta d'activitats programades.

Els projectes científics es desenvolupen fonamentalment en les Instal·lació Cientificotècnica Singular (ICTS) Bases Antàrtiques Espanyoles, formada per la BAE Juan Carlos I, situada a la illa Livingston, la BAE Gabriel de Castella, situada a la illa Decepció, ambdues en l'arxipèlag de les Shetland del Sud; i a bord dels bucs oceanogràfics Hespérides i Sarment de Gamboa, que formen part de la ICTS FLOTA. Tots dos bucs realitzen, a més, labors de suport logístic.

La campanya antàrtica espanyola constitueix un model de cooperació entre diferents institucions públiques i privades al servei de la R+D+I sota la coordinació general del Comitè Polar Español. Per a la seva realització, el Ministeri de Ciència i Innovació, col·labora estretament amb l'Agència Estatal de Recerca la finalitat de la qual és la promoció de la recerca científica i tècnica, la Unitat de Tecnologia Marina del CSIC, responsable de la gestió de la Base Antàrtica Espanyola Juan Carlos I i el BO Sarment de Gamboa i coordina la logística general de la campanya antàrtica i amb el Ministeri de Defensa a través de l'Exèrcit de Terra, qui gestiona la Base Antàrtica Espanyola Gabriel de Castella, i l'Armada, que opera el Buc de Recerca Oceanogràfica Hespérides.

La cooperació internacional és fonamental en el desenvolupament de les campanyes antàrtiques tant a nivell científic com a logístic. En el primer cas, facilitant l'accés a bases d'altres països i, per tant, possibilitant les recerques en àrees geogràfiques diferents a les de les BAES i, quant a logística, promovent la interacció entre els països que operen a les mateixes àrees de l'Antàrtida per compartir i optimitzar els recursos disponibles.

icono-contacto

Secretaría Técnica del Comité Polar Español

P.º de la Castellana, 162. 28046. Madrid

cpe@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...