Centres i unitats d’excel·lència

Centres i unitats d’excel·lència

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats concedix les acreditacions com a Centre d’Excel·lència Severo Ochoa o Unitat d’Excel·lència María de Maeztu amb l’objectiu d’impulsar la qualitat de la investigació científica espanyola mitjançant el reconeixement dels millors centres i unitats que destaquen per la rellevància i l’impacte, a escala internacional, dels resultats d'investigació obtinguts durant el període anterior de referència. Esta actuació forma part del subprograma d’enfortiment institucional del Pla estatal d'investigació científica i tècnica i d’innovació 2017-2020. 

Es preveuen dos tipus d’actuació en funció de la personalitat jurídica, el grau d’autonomia en la gestió administrativa i econòmica i el nombre d’investigadors. Els centres d'investigació seleccionats quedaran acreditats com a Centres d’Excel·lència Severo Ochoa i les unitats d'investigació seleccionades rebran l’acreditació d’Unitats d’Excel·lència María de Maeztu.  

El reconeixement es fa mitjançant una convocatòria anual de concurrència competitiva, sotmetent les sol·licituds presentades a un procés d’avaluació i selecció dut a terme, de manera independent, per un comité científic internacional integrat per investigadors de reconegut prestigi i impacte. Per tant, els centres o unitats consolidats que presenten la seua candidatura a este programa han de complir estos requisits: 

 • Tenir un alt nivell d’impacte i competitivitat en el seu camp d’activitat en l’escenari científic mundial. 
 • Sotmetre les seues activitats d'investigació de manera periòdica a processos d’avaluació científica mitjançant comités científics externs i independents. 
 • Desenvolupar les seues activitats d'investigació conforme a un programa estratègic que responga a la generació de coneixement de frontera. 
 • Disposar d’activitats de formació, selecció i atracció de recursos humans a escala internacional. 
 • Mantenir acords actius de col·laboració i intercanvi a escala institucional amb centres d'investigació d’alt nivell. 
 • Treballar en la potenciació de les activitats de transferència i divulgació del coneixement a la societat. 

L’acreditació com a Centre d’Excel·lència Severo Ochoa o Unitat d’Excel·lència María de Maeztu tindrà una validesa de quatre anys i proporcionarà reputació i reconeixement social i científic; un milió d’euros anuals per a cada un dels centres en este període o cinc-cents mil euros anuals en el cas de les unitats; i l’accés prioritari a altres iniciatives en matèria de foment de la investigació. 

L’actuació està adreçada a centres i unitats d'investigació del sector públic, així com d’institucions privades d'investigació sense ànim de lucre, el lideratge científic de les quals estiga contrastat a escala internacional, amb capacitats per contribuir decisivament a avançar en la frontera del coneixement i generar resultats d’alt impacte, i també per a l’atracció de talent. 

Les convocatòries les gestiona l’Agència Estatal d’Investigació.

icono-contacto

Contacte

Agència Estatal d’Investigació.

Carrer Torrelaguna, 58 bis. 28027 Madrid

Formulario de consultas generales

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

 • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

 • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

 • Si heu detectat un error en el contingut...

 • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

 • Si la informació no us ha estat d’utilitat...