Governança

La reforma de la Llei conté una sèrie de mesures per a impulsar la cogovernança entre administracions, perquè el talent investigador i innovador puga desenvolupar-se des de qualsevol racó del país:

  • Definix per primera vegada el Mapa d'Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) en el qual podran invertir tant el Govern com la resta de les administracions que participen en la seua titularitat.
  • Crea una nova forma de coordinació general de la investigació científica i tècnica: els Planes Complementaris entre l'estat i les comunitats autònomes. Es tracta d'huit programes d'investigació en huit àrees estratègiques que mobilitzaran 445 milions d'euros fins a 2025, dels quals el Ministeri de Ciència i Innovació aportarà 285 M €. L'objectiu d'estos plans complementaris és impulsar la ciència i la innovació com a palanques de transformació en tot el territori espanyol.
  • Concreta l'àmbit de competències del Comité d'Ètica de la Investigació, incloent la integritat científica i la investigació responsable. El Comité, a més, passa a ser un òrgan col·legiat.
icono-contacto.svg

Comisionado para el PERTE Aeroespacial

C/ José Lázaro Galdiano 4, 2ª Planta. 28036 Madrid.

perteaeroespacial@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...