En este apartat s’inclouen totes les activitats d’I+D+I d’Espanya que es desenrotllen a les zones polars de l’Àrtic i de l’Antàrtida. L’autoritat espanyola encarregada de coordinar totes estes activitats és el Comité Polar Espanyol.

Comité Polar Espanyol

El Comité Polar Espanyol (CPE) és l’autoritat espanyola encarregada de coordinar les activitats d’I+D+I d’Espanya a les zones polars. El Reial Decret 852/2020, de 22 de setembre, en regula la composició i el funcionament. 

Actualment, el CPE s’adscriu al Ministeri de Ciència i Innovació a través de la Secretaria General d’Investigació.

Antàrtida

L’Antàrtida comprén tots els territoris situats al sud del paral·lel 60 ºS. Té una extensió de 14 milions de quilòmetres quadrats, el 98% dels quals estan coberts de gel amb grossàries mitjanes de 3 quilòmetres. Té el clima més extrem de la Terra, i s’hi ha mesurat la temperatura més baixa registrada, és el lloc més ventós i amb un registre més baix de precipitacions, i és el continent més elevat de la Terra amb una altitud mitjana de 2.000 m. Conté prop del 80% de l’aigua dolça del planeta.

Àrtic

L’Àrtic és una àrea adjacent al pol Nord formada per l’oceà Glacial Àrtic i les terres que l’envolten. S’estima que l’habiten 4 milions de persones.

L’Àrtic pertany als huit estats amb zones de sobirania situades més enllà del cercle polar àrtic: el Canadà, Dinamarca (per Groenlàndia i les illes Fèroe), Finlàndia, Islàndia, Noruega, Suècia, Rússia i els Estats Units d’Amèrica. Aquests països es reunixen en el fòrum de cooperació anomenat Consell Àrtic.

Ciència polar

La investigació científica en les regions polars resulta especialment rellevant per la transcendència global dels processos i els descobriments que hi tenen lloc. Es consideren observatoris privilegiats en nombroses àrees de coneixement. La comprensió, el coneixement i l’observació dels processos geològics, biològics, oceanogràfics i atmosfèrics que es presenten tant a l’Àrtic com a l’Antàrtida són crítics per a avançar en el coneixement dels processos globals a la Terra. La col·laboració internacional és fonamental per al desenrotllament de la ciència polar.

Bases, vaixells i operacions

Les bases antàrtiques espanyoles i els vaixells oceanogràfics són les infraestructures que té Espanya per a donar suport a la investigació polar.

Les activitats polars espanyoles es desenrotllen fonamentalment a l’Antàrtida, encara que també hi ha activitat a l’Àrtic. Les operacions a l’Antàrtida es duen a terme habitualment durant l’estiu austral (novembre-març). La col·laboració internacional és fonamental en el desenrotllament de les activitats polars.

Dades polars

El moviment d’accés obert i de creació d’infraestructures electròniques de suport a l’ús d’informació científica per la comunitat científica ha considerat la importància de l’accessibilitat a les dades d’investigació. Estes dades són reconegudes com una font de coneixement pròpia i independent de les publicacions, que poden generar nou coneixement i es podrien explotar de manera interdisciplinària.

La Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació fa referència a la normalització de la gestió de les dades en repositori a fi de facilitar-ne la preservació, l’accés i la distribució (article 37).

Les dades polars, sobretot les antàrtiques per l’obligació que implica l’article III del Tractat Antàrtic, seguixen les instruccions de depòsit i reutilització de dades disponibles en repositoris temàtics. La gestió adequada de les dades s’ha de coordinar per a garantir-ne la preservació i l’explotació, i assegurar-ne la interoperabilitat.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...