Reial Acadèmia Espanyola

La Reial Acadèmia Espanyola, fundada el 1713, és una institució dedicada des dels seus origens al coneixement de la llengua espanyola en tots els seus àmbits i manifestacions: la seua estructura interna, els seus usos i normes, així com la seua evolució i la seua diversitat. Des que es va crear, la RAE vetlla pel bon ús i la unitat de l’espanyol, patrimoni comú de 580 milions de persones arreu del món.

La seua autoritat ha estat atorgada pels mateixos hispanoparlants, veritables propietaris de l’idioma, al llarg de més de 300 anys. L'amplia tasca editorial de la RAE ha estat sempre basada en l’elaboració dels tres grans codis que regulen la norma d’una llengua: el bon ús del lèxic, el domini de les regles gramaticals i la correcta escriptura.

Reial Acadèmia de la Història

Institució dedicada a l’estudi i la recerca de, fonamentalment, la història d’Espanya, Iberoamèrica i l’extrem Orient hispà i a la difusió, el foment i la divulgació cultural d’aquests coneixements mitjançant un ampli programa de publicacions, projectes electrònics, treballs de catalogació i digitalització, elaboració contínua d’estudis i informes, a més de cicles de conferències, exposicions, visites guiades i tallers d’història per a professorat de diferents nivells. 

Així mateix, conserva un importantíssim patrimoni bibliogràfic, artístic i cultural obert a la comunitat científica. 

Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando 

Fomenta la creació artística, així com l’estudi, la difusió i la protecció de les arts i el patrimoni cultural. Té un dels museus més importants d’Espanya i una de les tres calcografies europees.

Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals

Fomenta l’estudi, la recerca i la difusió social de les ciències matemàtiques, físiques, químiques, geològiques i biològiques i les seues aplicacions i hi promou el seu suport. Disposa d’una biblioteca amb una col·lecció de més de 27.000 volums.

Reial Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques

Fòrum de trobada dels sabers socials, econòmics, filosòfics, polítics i jurídics. Un espai de debat, un centre difusor de coneixement i un laboratori de recerca i crítica.

Reial Acadèmia Nacional de Medicina d’Espanya

Vetlla pel progrés, la recerca, la docència i el coneixement més gran de la medicina, la salut i la sanitat. Fomenta i promou trobades científiques i elabora publicacions relacionades amb ciència mèdica, en especial un diccionari de termes mèdics en línia d’accés lliure i gratuït. Allotja una biblioteca mèdica especialitzada en fons del s. XVIII i XIX, un ampli banc d’imatges i un museu de medicina amb exposicions temporals. 

Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació d’Espanya

La recerca i el cultiu del dret i les ciències afins i la contribució al perfeccionament de la legislació són els seus principals objectius.

Reial Acadèmia Nacional de Farmàcia

Fomenta la recerca i l’estudi de les ciències farmacèutiques i els seus afins. A més, proporciona assessorament a institucions públiques i privades en tot allò relacionat amb les ciències farmacèutiques, el medicament i la promoció de la salut.

Reial Acadèmia d’Enginyeria

Promou l’excel·lència, la qualitat i la competència de l’enginyeria espanyola en les seues diverses disciplines i camps d’actuació. Presta assessorament estratègic en matèries que tenen a veure amb l’enginyeria i amb àrees estretament relacionades, com la digitalització, la industrialització, el canvi climàtic, el medi ambient, l’energia, la innovació, l’emprenedoria, l’idioma com a vehicle de difusió de l’enginyeria espanyola i l’educació. És una acadèmia orientada a la creació de valor per a la societat espanyola a través del servei a les seues institucions, universitats i empreses.

Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres

Corporació de caràcter científic i tècnic l’objectiu de la qual és la recerca, l’estudi i el foment de les ciències econòmiques i financeres, mitjançant la tasca investigadora canalitzada pel seu Observatori de Recerca Economicofinancer, la col·laboració internacional duta a terme per la seua Barcelona Economics Network i la difusió de les seues publicacions a través del Dia Internacional del Llibre de Recerca. 

Seleccione el tipus d’error que vol informar

  • Si ha detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si ha detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si ha detectat un error en el contingut...

  • Si ha detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no li ha sigut d’utilitat...