Mapa Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS)

Las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) son instalaciones únicas y exepcionales en su género. En ellas se desarrollan investigaciones de vanguardia y de máxima calidad, y actúan como centros de transmisión, intercambio y preservación del conocimiento, la transferencia de tecnología y el fomento de la innovación.

Las ICTS poseen tres características fundamentales: son infraestructuras de titularidad pública, son singulares y están abiertas al acceso competitivo. 

Ciències socioeconòmiques i humanitats

Les infraestructures d’este àmbit temàtic se centren en les àrees científiques de prehistòria, paleontologia humana i arqueologia. El desenrotllament d’infraestructures cientificotecnològiques en estes disciplines es considera clau per a acurtar les distàncies que hi ha entre el món de les humanitats i potenciar-ne la interacció en benefici mutu. 

Ciències de la salut i biotecnologia

Esta àrea temàtica ha augmentat significativament la seua representació en l’actual Mapa d’ICTS. Davall el concepte d’“ICTS distribuïdes” s’han establit xarxes d’infraestructures en el camp de la imatge, la nanotecnologia i les ciències òmiques.  A més, també queden reforçats els laboratoris d’alta seguretat biològica, ja que s’amplien les infraestructures d’este tipus que oferixen els seus servicis. 

Ciències del mar, vida i terra

Les ICTS incloses en esta àrea del coneixement són infraestructures necessàries per a facilitar l’accés dels científics a entorns naturals que presenten característiques úniques per a la investigació. Totes estan enfocades majoritàriament a la promoció d’una gestió sostenible del medi natural. 

Energia

La disponibilitat de fonts d’energia sostenibles i econòmicament competitives és un factor clau per a l’avanç i el desenrotllament de qualsevol país, per la qual cosa és fonamental disposar d’infraestructures que faciliten l’avanç científic i tecnològic en este àmbit. Així, a l’actual Mapa d’ICTS s’inclouen infraestructures que investiguen i oferixen les seues instal·lacions en el camp de l’energia solar i l’energia de fusió. 

Enginyeria

L’àrea temàtica d’enginyeria està representada en el Mapa d’ICTS en l’àmbit de l’enginyeria hidràulica i marítima.  L’activitat científica i tecnològica en l’àmbit del medi marí és de summe interés per a Espanya. Disposar d’este tipus d’infraestructures ha permés dur a terme investigació capdavantera en este àmbit, que anteriorment es desenrotllava a l’estranger, i s’ha pogut potenciar així la competitivitat del nostre sistema d’I+D+I. 

Materials

Es pot considerar que la Ciència dels Materials té com a finalitat última investigar, sintetitzar i desenrotllar noves substàncies segons propietats desitjades per a finalitats i aplicacions determinades en qualsevol tipus de camp (enginyeria, computació, biotecnologia, etcètera). Per a això, es necessita instrumentació que permeta acostar-se cada vegada més a l’estructura bàsica de la matèria. Amb este objectiu, al Mapa d’ICTS s’inclouen infraestructures que oferixen instal·lacions d’última generació en microscòpia electrònica, llum sincrotró, micro/nanofabricació, làsers ultracurts ultraintensos i complexos acceleradors de partícules. 

Tecnologies de la informació i les comunicacions

Les tecnologies de la informació i les comunicacions són imprescindibles per a l’avanç de la ciència en totes les àrees de coneixement.  Distribuïda per tot el territori nacional, RedIRIS i la Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES) són els màxims exponents d’esta àrea, i oferixen a la comunitat científica una gran capacitat de computació i comunicacions millors i més segures. 

Astronomia i astrofísica

L’astronomia és una disciplina singular en la ciència espanyola, que ha experimentat un desenrotllament exponencial les últimes dècades, fins a adquirir una posició destacada a escala internacional. La Xarxa d’Infraestructura d’Astronomia (RIA) coordina les infraestructures d’observació nacionals reconegudes com a ICTS amb dos grans àrees representades: radioastronomia i astronomia òptica i infraroja. A més, en el camp de l’astrofísica, el Laboratori Subterrani de Canfranc ha consolidat la seua estratègica posició en esta disciplina. 

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...