Mapa Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS)

Les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) són instal·lacions úniques i excepcionals en el seu gènere. En elles es desenvolupen investigacions d'avantguarda i de màxima qualitat, i actuen com a centres de transmissió, intercanvi i preservació del coneixement, la transferència de tecnologia i el foment de la innovació. Les ICTS posseïxen tres característiques fonamentals: són infraestructures de titularitat pública, són singulars i estan obertes a l'accés competitiu.

Ciències socioeconòmiques i humanitats

Les infraestructures d'este àmbit temàtic se centren en les àrees científiques de prehistòria, paleontologia humana i arqueologia. El desenvolupament d'infraestructures científic-tecnològiques en estes disciplines es considera clau per a acurtar les distàncies existents entre el món de les humanitats i potenciar la seua interacció en benefici mutu.

Ciències de la salut i biotecnologia

Esta àrea temàtica ha augmentat significativament la seua representació en l'actual Mapa d'ICTS. Baix el concepte d'ICTS distribuïdes s'han establit xarxes d'infraestructures en el camp de la imatge, nanotecnologia i ciències ómicas. A més, també queden reforçats els laboratoris d'alta seguretat biològica ampliant-se les infraestructures d'este tipus que oferixen els seus servicis.

Ciències del mar, vida i terra

Les ICTS incloses en esta àrea del coneixement són infraestructures necessàries per a facilitar l'accés dels científics a entorns naturals que presenten característiques úniques per a la investigació. Totes elles majoritàriament enfocades a la promoció d'una gestió sostenible del mitjà natural.

Energia

La disponibilitat de fonts d'energia sostenibles i econòmicament competitives és un factor clau per a l'avanç i desenvolupament de qualsevol país pel que és fonamental comptar amb infraestructures que faciliten l'avanç científic i tecnològic en este àmbit. Així, en l'actual Mapa d'ICTS s'inclouen infraestructures que investiguen i oferixen les seues instal·lacions en el camp de l'energia solar i l'energia de fusió.

Enginyeria

L'àrea temàtica d'enginyeria està representada en el Mapa d'ICTS en l'àmbit de l'enginyeria hidràulica i marítima. L'activitat científica i tecnològica en l'àmbit del mitjà marí és de summe interés per a Espanya. Comptar amb este tipus d'infraestructures ha permès realitzar investigació capdavantera en este àmbit que anteriorment es realitzava en l'estranger, potenciant així la competitivitat del nostre sistema de R+D+I.

Materials

Es pot considerar que la Ciència dels Materials té com a finalitat última, investigar, sintetitzar i desenvolupar noves substàncies segons propietats desitjades per a finalitats i aplicacions determinades en qualsevol tipus de camp (enginyeria, computació, biotecnologia, etc.). Per a açò, es necessita instrumentació que permeta acostar-se cada vegada més a l'estructura bàsica de la matèria. Amb este objectiu, en el Mapa d'ICTS, s'inclouen infraestructures que oferixen instal·lacions d'última generació en microscopía electrònica, llum sincrotrón, micro/nano fabricació, làsers ultacortos ultraintensos i complexos acceleradors de partícules.

Tecnologies de la informació i les comunicacions

Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions són imprescindibles per a l'avanç de la Ciència en totes les àrees de coneixement. Distribuïda per tot el territori nacional, RedIRIS i la Xarxa Espanyola de Supercomputación (CAP DE BESTIAR) són els màxims exponents d'esta àrea, oferint a la comunitat científica una gran capacitat de computació i comunicacions millors i més segures.

Astronomia i astrofísica

L'Astronomia és una disciplina singular en la ciència espanyola, que ha experimentat un desenvolupament exponencial en les últimes dècades, adquirint una posició destacada a nivell internacional. La Xarxa d'Infraestructura d'astronomia (RIA) coordina les infraestructures d'observació nacionals reconegudes com ICTS amb dos grans àrees representades: radioastronomía i astronomia òptica i infraroja. A més, en el camp de l'Astrofísica, el Laboratori Subterrani de Canfranc ha afermat la seua estratègica posició en esta disciplina.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...