En este apartat s’inclouen les estratègies en l’àmbit d’R+D+I, tant l’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació com les estratègies europees i les sectorials.

Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació (EECTI)

L'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació (EECTI) és el marc de referència plurianual per al foment de la investigació científica, tècnica i d’innovació, en el qual s’establixen els objectius compartits per la totalitat de les AP.

Pacto por la Ciencia y la Innovación

El Pacto por la Ciencia y la Innovación es un documento firmado por organizaciones representativas de la ciencia, la universidad, la empresa y los trabajadores. Este documento, que refleja el acuerdo de la sociedad civil sobre el papel de la ciencia y la innovación en España, contempla una serie de compromisos concretos en cuanto al aumento sostenible de recursos, la mejora de las condiciones del personal científico y técnico y el refuerzo de la autonomía y la coordinación de las entidades financiadoras de la I+D+I. Para concretar el Pacto, el Congreso de los Diputados aprobó la creación de una subcomisión, que ya ha iniciado sus trabajos.

Entorn estratègic europeu i internacional

L’EECTI seguix les orientacions polítiques de la UE i el marc estratègic global com a pilars fonamentals per identificar els seus objectius generals. 

Els objectius de l’EECTI tenen en consideració la contribució de l’R+D+I a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i de l’Acord de París. El Pla d’acció per a la implementació de l’Agenda 2030 a Espanya identifica la investigació científica i tècnica com una política palanca per contribuir a la consecució dels ODS.

Estratègies sectorials

L’EECTI 2021-2027 se suma a les estratègies sectorials en què l’R+D+I juga un paper fonamental, especialment l’Estratègia Espanyola d’R+D+I en Intel·ligència Artificial en què l’actual Secretaria d’Investigació va ser clau en el seu desenvolupament.

Seleccione el tipus d’error que vol informar

  • Si ha detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si ha detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si ha detectat un error en el contingut...

  • Si ha detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no li ha sigut d’utilitat...