Estructura i funcions

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats és el departament de l'Administració General de l'Estat encarregat de l'execució de la política del Govern en matèria d'investigació científica i tècnica, desenvolupament tecnològic i innovació en tots els sectors, incloent la direcció de les relacions internacionals en esta matèria i la representació espanyola en programes, fòrums i organitzacions de la Unió Europea i internacionals de la seua competència.

  • Organigrama​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Entitats adscrites

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats també desenvolupa les seues funcions a través organismes públics dependents amb unes comeses concretes. L'Agència Estatal d'Investigació (AEI) com a instrument de finançament públic per a les activitats de R+D+I, l'entitat pública empresarial Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innnovación (CDTI) per a la innovació i desenvolupament tecnològic de les empreses i la fundació pública Fundació Espanyola per a la Ciència i Tecnologia, F.S.P. (FECYT) per al foment de la cultura científica i la ciència oberta.

Esta relació d'entitats adscrites la completen els museus, com són el Museu Nacional de Ciència i Tecnologia, el Real Jardí Botànic, el Museu Geominero, el Museu Nacional de Ciències Naturals, la Residència d'Estudiants i la Casa de la Ciència; i les Reals Acadèmies.

Organismes Públics d´Investigació (OPI)

Són organismes públics creats per a l'execució directa d'activitats de recerca científica i tècnica, d'activitats de prestació de serveis tecnològics, i d'aquelles altres activitats de caràcter complementari, necessàries per a l'adequat progrés científic i tecnològic de la societat. Tenen la condició d'organismes públics de Recerca de l'Administració General de l'Estat l'Agència Estatal Consell Superior de Recerques Científica (CSIC); l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII), que a més realitza activitats de finançament de la recerca científica i tècnica; el Centre de Recerques Energètiques Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT), i l'Institut d'Astrofísica de Canàries (IAC).

Òrgans consultius

Els òrgans consultius del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats oferixen els seus coneixements sobre qüestions determinades.

El Comité Español d'Ètica de la Investigació (CEEI), és expert en matèries relacionades amb l'ètica professional en la investigació científica i tècnica. El Consell de Política Científica, Tecnològica i d'Innovació (CPCTI), és l'òrgan de coordinació general entre l'AGE i les Comunitats Autònomes en matèria de R+D+I. El Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació (CACTI), és l'òrgan de participació de la comunitat científica i tecnològica i dels agents econòmics i socials en els assumptes relacionats amb la ciència, la tecnologia i la innovació. El Comité Polar Español (CPE) coordina les activitats d'Espanya en les zones polars constituint l'Autoritat Polar Espanyola.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...