En este espai s'arrepleguen els aspectes generals del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i del fons europeu que ho finança: el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. A més, es tracta detalladament les diferents mesures que este Ministeri promou en el Pla

Contingut del Pla

La crisi sense precedents causada pel coronavirus ha tingut una resposta inèdita en la història de la Unió Europea: el major paquet d'estímul mai finançat, compost pel nou pressupost comunitari 2021-2027 (el nou Marque Financer Plurianual) i per l'instrument temporal NextGenerationEU concebut per a impulsar la recuperació.

Reformes

Les reformes del component 17 pretenen millorar l'eficàcia i l'eficiència del Sistema Español de Ciència, Tecnologia i Innovació, per a premiar l'excel·lència i avaluar els resultats, amb les ferramentes adequades de seguiment que aprofiten tot el potencial de les noves tecnologies de la informació per a avaluar les polítiques públiques. En definitiva, es tracta de millorar l'eficiència i la rendició de comptes.

Inversions

El Sistema Español de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI) ha aconseguit estàndards d'excel·lència investigadora perfectament homologables a la seua posició econòmica i geopolítica en el panorama internacional. No obstant açò, el SECTI ha d'enfortir-se en els 3 pilars en els quals se sustenta: (1) modernització de les infraestructures i equipament científic, (2) carrera científica i atracció i retenció de talent i (3) finançar projectes d'investigació orientats a la col·laboració públic-privada i a la transferència de la innovació.

Per a este enfortiment del SECTI es promouen 9 inversions que ascendixen a 3.456.685.000 euros.

Projectes Estratègics per a la Recuperació i la Transformació Econòmica (PERTE)

Els Projectes Estratègics per a la Recuperació i la Transformació Econòmica (PERTE) són projectes de caràcter estratègic amb gran capacitat d'arrossegament per al creixement econòmic, l'ocupació i la competitivitat de l'economia espanyola, amb un alt component de col·laboració públic-privada i transversals a les diferents administracions.

Es conceben com un mecanisme d'impuls i coordinació de projectes molt prioritaris, especialment complexos o en els quals existisca una clara fallada de mercat, externalitats importants o una insuficient iniciativa o capacitat d'inversió per part del sector privat. El seu objectiu és contribuir a una gestió àgil i eficient dels fons i reforçar aquells projectes que contribuïsquen clarament a la transformació de l'economia espanyola.

Estaran oberts a tot tipus d'empreses (tant grans com a pimes i empreses emergents) que operen en el tipus d'activitats i àrees on es desenvolupen.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...