Hi ha unes institucions públiques que actuen com a agents d’execució del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. Per a este extens conjunt d’agents, la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació establix disposicions de caràcter general i garantix, en tot cas, el principi de neutralitat pel qual cap agent no ha de resultar privilegiat a causa de la seua adscripció o naturalesa jurídica. 

Seleccione el tipus d’error que vol informar

  • Si ha detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si ha detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si ha detectat un error en el contingut...

  • Si ha detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no li ha sigut d’utilitat...