Grans infraestructures d'investigació internacionals

Espanya compta amb una llarga tradició de participació en grans instal·lacions d'investigació internacionals, que ha sigut fonamental per a afavorir la internacionalització de la investigació d'Espanya, la qual cosa ha fomentat la mobilitat i la formació dels nostres investigadors i tecnòlegs en aquests organismes i facilitat la coordinació de les directrius i activitats dels programes d'investigació estatals amb les dels altres socis. En este marc, els Estats decidixen finançar de manera compartida els costos de construcció i operació d'estes grans infraestructures d'investigació, assumint compromisos a llarg termini en el marc d'acords internacionals

Espanya participa en nombroses infraestructures d'investigació internacionals, les instal·lacions de la qual estan obertes als científics i tecnòlegs espanyols.

Fòrum Estratègic Europeu d'Infraestructures d'Investigació (ESFRI)

El Fòrum Estratègic Europeu sobre Infraestructures d'Investigació (ESFRI) naix amb el propòsit de desenvolupar un enfocament comú de les polítiques europees en matèria d'infraestructures d'investigació, que són considerades un element fonamental en la construcció de l'Espai Europeu d'Investigació.

Utilitzant com a instrument estratègic els Fulls de ruta ESFRI i gràcies a l'esforç conjunt dels països de la UE i la CE, Europa disposa d'un ampli ventall d'infraestructures d'investigació, que cobrixen tots els dominis científics, de les quals Espanya participa en 21.

e-ciència

La e-ciència s'entén com el conjunt d'activitats científiques desenvolupades mitjançant l'ús de recursos distribuïts accessibles i compartits en xarxa. La necessitat de la i-ciència es fonamenta en la creixent exigència per part dels científics de més recursos de processament i emmagatzematge de dades, així com de noves formes de treball col·laboratiu. El desenvolupament de la i-ciència permetrà nous models d'aplicacions i desplegar “middlewares” que permeten explotar eficientment els recursos de la comunitat científica.

La Xarxa d'i-Ciència (REC) es crea per Orde CIN/658/2020, com a òrgan assessor de la Secretaria General d'Investigació amb la finalitat d'impulsar i coordinar les activitats relacionades amb la i-ciència a Espanya

Espanya participa activament en la Infraestructura Grid Paneuropea (EGI) i en la hispà-lusitana IBERGRID.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...