The safe administration of medication within the electromagnetic scenarios of the Internet of Things (IoT)

Looking towards the future

El día 17 de mayo se celebra el Día Mundial de Internet.

Imagen portada Publicación
Autor: Institucional
Edita: ISCIII
Àrea temàtica: Medicina, enfermería y veterinaria
Nre. pàgines: 83
Data de publicació: Febrero 2022

Format:

NIPO:

ISBN:

PDF (Anglès)

834-21-024-2

Llibre digital (Anglès)

834-21-025-8

Punts de venda

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...