Espai Europeu de Recerca (EEI)

L'Espai Europeu de Recerca (EEI) es va engegar l'any 2000, en el marc de l'Estratègia de Lisboa, per abordar la fragmentació del sistema de recerca i innovació de la Unió Europea (UE). Va néixer amb el propòsit de superar la fragmentació i aïllament dels sistemes nacionals i reduir les disparitats de la seva reglamentació i marcs administratius.

l seu objectiu és reforçar la capacitat científica i les bases tecnològiques de la Unió mitjançant l'establiment d'un mercat únic de recerca i innovació en el qual els investigadors, el coneixement científic i la tecnologia circulin lliurement. A través de l'EEI, la UE i els seus Estats membres enforteixen les seves capacitats científiques i tecnològiques, la seva competitivitat i la seva capacitat per abordar col·lectivament els grans reptes.

L'EEI atreu als millors talents per desenvolupar la seva carrera investigadora a Europa, desenvolupa una estratègia conjunta de construcció i operació d'infraestructures de recerca, incentiva a la indústria a invertir més en la recerca europea i contribueix, en definitiva, al creixement sostenible i la creació de llocs de treball.

L'EEI és un marc polític establert i ben reconegut que promou les sinergies de les polítiques i iniciatives europees de recerca i innovació amb les nacionals i regionals, en plena consonància amb el principi de subsidiarietat i l'autonomia de les agències de finançament i els organismes de recerca.

Al llarg de tots aquests anys la UE ha anat actualitzant l'agenda de l'EEI per reforçar les prioritats de cada període. Si bé s'han aconseguit grans assoliments en el desenvolupament de l'EEI, el context actual requereix un nou plantejament que reforci la seva missió com a espai comú de recerca i innovació. Amb aquest propòsit la Comissió Europea va llançar el 30 de setembre de 2020 una Comunicació amb la proposta d'un pla per al nou Espai Europeu de Recerca i Innovació, que, com els anteriors, estarà centrat en l'excel·lència, serà competitiu, obert i orientat al talent, millorarà el panorama de la recerca i la innovació a Europa, però incorpora els objectius d'accelerar la transició de la UE cap a la neutralitat climàtica i el lideratge digital, recolzar la recuperació social i econòmica d'Europa després de la crisi del coronavirus i reforçar la seva resiliència enfront de noves crisis.

S'han identificat 4 prioritats per a aquest nou EEI:

  1. Prioritzar les inversions i reformes en recerca i innovació cap a la transició ecològica i digital.
  2. Millorar l'accés a instal·lacions i infraestructures d'alta qualitat per als investigadors de tota la UE.
  3. Transferir els resultats: impulsar les inversions empresarials i l'assimilació pel mercat dels resultats de la recerca, i fomentar la competitivitat i el lideratge de la UE en l'entorn tecnològic mundial.
  4. Reforçar la mobilitat d'investigadors i la lliure circulació de coneixements i tecnologia, mitjançant una major cooperació entre els Estats membres

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...