Espai Europeu d'Investigació (EEI)

L'Espai Europeu d'Investigació (EEI) es va posar en marxa l'any 2000, en el marc de l'Estratègia de Lisboa, per a abordar la fragmentació del sistema d'investigació i innovació de la Unió Europea (UE). Va nàixer amb el propòsit de superar la fragmentació i aïllament dels sistemes nacionals i reduir les disparitats de la seua reglamentació i marcs administratius.

El seu objectiu és reforçar la capacitat científica i les bases tecnològiques de la Unió mitjançant l'establiment d'un mercat únic d'investigació i innovació en el qual els investigadors, el coneixement científic i la tecnologia circulen lliurement. A través de l'EEI, la UE i els seus Estats membres enfortixen les seues capacitats científiques i tecnològiques, la seua competitivitat i la seua capacitat per a abordar col·lectivament els grans reptes.

L'EEI atrau als millors talents per a desenvolupar la seua carrera investigadora a Europa, desenvolupa una estratègia conjunta de construcció i operació d'infraestructures d'investigació, incentiva a la indústria a invertir més en la investigació europea i contribuïx, en definitiva, al creixement sostenible i la creació de llocs de treball.

L'EEI és un marc polític establit i ben reconegut que promou les sinergies de les polítiques i iniciatives europees d'investigació i innovació amb les nacionals i regionals, en plena consonància amb el principi de subsidiarietat i l'autonomia de les agències de finançament i els organismes d'investigació.

Al llarg de tots estos anys la UE ha anat actualitzant l'agenda de l'EEI per a reforçar les prioritats de cada període. Si bé s'han aconseguit grans assoliments en el desenvolupament de l'EEI, el context actual requerix un nou plantejament que reforce la seua missió com a espai comú d'investigació i innovació. Amb este propòsit la Comissió Europea va llançar el 30 de setembre de 2020 una Comunicació amb la proposta d'un pla per al nou Espai Europeu d'Investigació i Innovació, que, com els anteriors, estarà centrat en l'excel·lència, serà competitiu, obert i orientat al talent, millorarà el panorama de la investigació i la innovació a Europa, però incorpora els objectius d'accelerar la transició de la UE cap a la neutralitat climàtica i el lideratge digital, recolzar la recuperació social i econòmica d'Europa després de la crisi del coronavirus i reforçar la seua resiliència enfront de noves crisis.

S'han identificat 4 prioritats per a este nou EEI:

  1. Prioritzar les inversions i reformes en investigació i innovació cap a la transició ecològica i digital.
  2. Millorar l'accés a instal·lacions i infraestructures d'alta qualitat per als investigadors de tota la UE.
  3. Transferir els resultats: impulsar les inversions empresarials i l'assimilació pel mercat dels resultats de la investigació, i fomentar la competitivitat i el lideratge de la UE en l'entorn tecnològic mundial.
  4. Reforçar la mobilitat d'investigadors i la lliure circulació de coneixements i tecnologia, mitjançant una major cooperació entre els Estats membres.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...