Programa Marco de la UE

El Programa Marco (PM) és la principal iniciativa comunitària de foment i suport a la R+D+I en la Unió Europea, tenint com a principal objectiu la millora de la competitivitat mitjançant el finançament fonamentalment d'activitats de recerca, desenvolupament tecnològic, demostració i innovació en règim de col·laboració transnacional entre institucions de recerca i empreses pertanyents tant als països de la Unió Europea i Estats Associats com de tercers països. A més, dona suport/dóna suport financer a la millora i coordinació de les infraestructures de recerca europees, la promoció i formació del personal investigador i la recerca bàsica.

Durant el període 2014-2020 s'ha desenvolupat el programa Horitzó 2020 (H2020), la vuitena edició del PM de la UE i que ha centrat els seus esforços en tres pilars fonamentals: reforçar la ciència excel·lent, promoure el lideratge industrial, i abordar els reptes de la nostra societat.

Horitzó Europa (HE) pren el relleu d'H2020 a partir del 2021. Aquest novè PM (2021-2027) comptarà amb major pressupost i nous instruments per reforçar les capacitats científiques i tecnològiques de la UE, impulsar la seva capacitat d'innovació, millorar la competitivitat i l'ocupació, i complir amb les prioritats dels ciutadans, tot això, alhora que s'enforteixen els valors de la societat europea. Els tres pilars en els quals s'estructura l'HE són:

  • Ciència oberta
  • Reptes globals i competitivitat industrial
  • Innovació oberta.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...