Materials avançats

imagen Materiales complementarios

Aquest Programa, denominat “Materials amb funcionalitats avançades per a la nova transformació tecnològica”, té per objectiu consolidar l'activitat de R+D+I a l'àrea de Materials Avançats, recolzant el lideratge científic en línies estratègiques i potenciant la col·laboració entre les Comunitats Autònomes participants a través d'un programa director de recerca, de la generació i atracció de talent i del reforç de les infraestructures científiques existents, així com fomentar sinergies entre centres de recerca, centres tecnològics i empreses per accelerar la innovació i el desenvolupament tecnològic i contribuir a la creació d'ocupació. En particular, les parts manifesten la seva voluntat d'identificar, si escau, com a àmbits de col·laboració futura per al desenvolupament del programa, les següents línies d'actuació (LA):

  • LA-1: Impulsar una recerca multidisciplinària sobre el grafeno i altres materials bidimensionals que cobreixi des de la nova física que sorgeix en el límit 2D fins al disseny químic i producció, de forma controlada i escalable, de nous materials i hetero estructures 2D amb vista a les seves aplicacions.
  • LA-2: Desenvolupar i integrar materials i processos innovadors clau en la transició energètica cap a una economia verda i resiliente, impulsant tecnologies d'interès per al sector industrial en les quals s'ha aconseguit, o pretén aconseguir, un elevat nivell de desenvolupament i obrint nous processos per a la captura i valorització del CO2.
  • LA-3: Dissenyar materials amb funcionalitats avançades - en particular, materials que responguin a estímuls externs - i serveixin de base per desenvolupar aplicacions que cobreixin necessitats socials en els àmbits de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, Salut, Mobilitat, i Hàbitat i Medi ambient.
  • LA-4: Potenciar la col·laboració i les sinergies entre els diferents actors implicats en la R+D+I en Materials Avançats mitjançant accions conjuntes que donin visibilitat a aquesta comunitat científic-tecnològica, formin a noves generacions de científics, incentivin la recerca i la innovació en aquesta àrea estratègica, i que difonguin el coneixement i ho transfereixin al sector productiu.

El programa es va engegar inicialment amb les Comunitats Autònomes de País Basc, Catalunya, Comunitat Valenciana, Aragó, Comunitat de Madrid i Castella i Lleó, mitjançant la subscripció d'un conveni marco amb el Ministeri de Ciència i Innovació.

Posteriorment, després de l'Acord del Consell de Política Científica, Tecnològica i d'Innovació de 22 de juny de 2022, s'ha incorporat la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa.

icono-contacto.svg

Secretaría General de Investigación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

planescomplementarios@ciencia.gob.es

Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación y la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 190

fondoseuropeos@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...