Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació (PEICTI)

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI) 2021-2023

El Pla Estatal és el principal instrument de l'Administració General de l'Estat per al desenvolupament i consecució dels objectius de l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació (EECTI).

L'EECTI 2021-2027, en vigor, s'estructura en dos plans estatals, el Pla Estatal 2021-2023, que és el que s'està executant en aquest moment, i el Pla Estatal 2024-2027. Els plans inclouen les ajudes estatals destinades a la R+D+I que es realitzen des de l'AGE. Una part considerable d'aquestes ajudes s'executen a través de convocatòries en règim de concurrència competitiva.

El PEICTI 2021-2023 s'ha realitzat comptant amb les aportacions i prioritats dels centres públics de recerca, les universitats, els centres tecnològics, les associacions empresarials, les plataformes tecnològiques i experts procedents de la comunitat científica, tècnica i empresarial.

El PEICTI 2021-2023 està integrat per quatre programes estatals que corresponen als objectius generals establerts en l'EECTI 2021-2027. Els programes són:

  • Programa estatal per afrontar les prioritats del nostre entorn.
  • Programa estatal per impulsar la recerca cientificotècnica i la seva transferència.
  • Programa estatal per desenvolupar, atreure i retenir talent.
  • Programa estatal per catalizar la innovació i el lideratge empresarial.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...