Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació (PEICTI)

El Pla Estatal és el principal instrument de l'Administració General de l'Estat per al desenvolupament i consecució dels objectius de l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació (EECTI).

L'EECTI 2021-2027, en vigor, s'estructura en dos plans estatals, el Pla Estatal 2021-2023, que és el que s'està executant en aquest moment, i el Pla Estatal 2024-2027. Els plans inclouen les ajudes estatals destinades a la R+D+I que es realitzen des de l'AGE. Una part considerable d'aquestes ajudes s'executen a través de convocatòries en règim de concurrència competitiva.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...