Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación (PEICTI)

O Plan Estatal é o principal instrumento da Administración Xeral do Estado para o desenvolvemento e consecución dos obxectivos da Estratexia Española de Ciencia e Tecnoloxía e de Innovación (EECTI).

A EECTI 2021-2027, en vigor, estrutúrase en dous plans estatais, o Plan Estatal 2021-2023, que é o que se está executando neste momento, e o Plan Estatal 2024-2027. Os plans inclúen as axudas estatais destinadas ao I+D+i que se realizan desde a AGE. Unha parte considerable destas axudas execútanse a través de convocatorias en réxime de concorrencia competitiva.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...