Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación (PEICTI)

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI) 2021-2023

O Plan Estatal é o principal instrumento da Administración Xeral do Estado para o desenvolvemento e consecución dos obxectivos da Estratexia Española de Ciencia e Tecnoloxía e de Innovación (EECTI).

A EECTI 2021-2027, en vigor, estrutúrase en dous plans estatais, o Plan Estatal 2021-2023, que é o que se está executando neste momento, e o Plan Estatal 2024-2027. Os plans inclúen as axudas estatais destinadas ao I+D+i que se realizan desde a AGE. Unha parte considerable destas axudas execútanse a través de convocatorias en réxime de concorrencia competitiva.

O PEICTI 2021-2023 realizouse contando coas achegas e prioridades dos centros públicos de investigación, as universidades, os centros tecnolóxicos, as asociacións empresariais, as plataformas tecnolóxicas e expertos procedentes da comunidade científica, técnica e empresarial.

O PEICTI 2021-2023 está integrado por catro programas estatais que corresponden aos obxectivos xerais establecidos na EECTI 2021-2027. Os programas son:

  • Programa estatal para afrontar as prioridades da nosa contorna.
  • Programa estatal para impulsar a investigación científico-técnica e a súa transferencia.
  • Programa estatal para desenvolver, atraer e reter talento.
  • Programa estatal para catalizar a innovación e o liderado empresarial.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...