Segello PYME Innovadora

Logo Pyme innovadora

El Reial decret 475/2014, de 13 de juny, sobre bonificacions en la cotització la Seguretat Social del personal investigador, en el seu article 6 estableix la definició de pyme innovadora a l'efecte d'obtenir el segell de referència.

L'Ordre ECC/1087/2015, de 5 de juny regula l'obtenció del segell de Pyme innovadora i el funcionament del Registre de la Pequeño i Mitja Empresa Innovadora.

Avantatges de l'obtenció del segello “Pyme innovadora”

L'obtenció del segell permet a les empreses compatibilitzar, en el marc d'un mateix projecte, les bonificacions en la cotització a la seguretat social del personal investigador dedicat en exclusiva al mateix amb les deduccions fiscals per R+D+i establertes en l'article 35 de la Llei de l'Impost de societats.

A més, poden beneficiar-se de les possibles línies d'ajudes que expressament esmentin la condició de “Pyme innovadora”, i poden participar en la contractació pública a través de la denominada Compra Pública Innovadora (possibilitat de reserva de contractació precomercial a pymes innovadores).

El registre de l'empresa comporta l'obtenció del segell i permet que l'empresa exhibeixi el logo i format oficial del segell de manera que els usuaris sàpiguen que aquesta pime és innovadora i està reconeguda com a tal. A més, l'empresa podrà utilitzar aquest distintiu per al tráfico comercial i finalitats publicitàries.

Procediment d'inscripció en el registre

El registre públic de pimes innovadores és totalment telemàtic. La inscripció es realitza a través de la seu electrònica del Ministeri sense cost per a les empreses.

Registre públic del segello “Pyme innovadora"

El registre de pymes Innovadores és públic i es permet consulta individual (mitjançant el CIF de l'entitat) o descàrrega de totes les entitats inscrites.

A continuació, punxant en “Enllaços”, podrà accedir a l'alta, consulta i descàrrega del segello pyme innovadora.

icono-contacto

Subdirección General de Fomento de la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

pymeinnovadora@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...