World Design Capital Valencia 2022

Acto de presentación Valencia World Design Capital 2022

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats ha promogut la declaració de World Design Capital València 2022 (WDC València 2022) com a Esdeveniment d'Excepcional Interès Públic, sent declarada com a tal en la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021. El programa de beneficis fiscals abasta des de l'1 de gener de 2021 fins al 31 d'agost de 2023.

L'òrgan interadministratiu encarregat de l'execució del programa de suport a la celebració de l'esdeveniment d'excepcional interès públic «València, Capital Mundial del Disseny 2022 / València World Design Capital 2022» en reunió constitutiva de 22 de desembre de 2021 ha aprovat els objectius i plans en els quals s'englobaran totes les activitats. La celebració de WDC València 2022 es materialitza en un programa transversal d'activitats, amb l'objectiu de divulgar el disseny i la innovació com a eina per a la millora de la vida, les relacions humanes amb l'entorn, la comunicació i el producte empresarial.

El programa de WDC València 2022 inclou més d'un centenar d'esdeveniments —entre intervencions, congressos i encontres professionals, publicacions i produccions pròpies i exposicions— que abastaran totes les disciplines del disseny entorn de/entorn de sis eixos estratègics:

 • salut i benestar
 • didàctica del disseny
 • economia i innovación
 • llegat i identitat
 • sostenibilitat mediambiental i
 • equitat, inclusió i diversitat

WDC València 2022 tindrà un benefici directe sobre la població nacional en termes de sostenibilitat, educació, cultura i mobilitat i contribuirà al desenvolupament social i econòmic.

Acte de suport al WDC València 2022

Al juliol de 2020 l'Embull 2 de la Marina de València va acollir en un acte públic al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de València, en el qual van mostrar un decidit suport públic al disseny valencià.

L'acte va suposar un reconeixement al conjunt de professionals i empreses de la Comunitat Valenciana que han rebut aquests guardons des que s'iniciessin en 1987.

Aquest esdeveniment va ser l'avantsala als Premis Nacionals d'Innovació i de Disseny 2019, la cerimònia del qual d'entrega es va celebrar en el Museu dels Ciències amb la presència dels Reis d'Espanya i l'ex-ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque.

Video del acto de apoyo a Valencia WDC 2022

La excelencia del diseño valenciano

World Design Capital València 2022 en la COP 25

En el marc de la COP25 (Vint-i-cinquena Conferència de les Parts) de la Convenció Marco de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC) celebrada a Madrid al desembre de 2019, els Premis Nacionals de Disseny 2019 i World Design Capital València 2022 van debatre sobre la importància del disseny en la lluita contra el canvi climàtic.

El consultor i dissenyador estratègic César Astudillo va moderar la taula rodona “Disseny, Innovació i Canvi Climàtic” a fi de donar visibilitat a com el disseny està present en les solucions que es plantegen enfront del Canvi Climàtic. Van participar al debat Marisa Gallén, Premi Nacional de Disseny 2019 modalitat "Professionals"; Vicente Pons Director Comercial de POIN SL, Premi Nacional de Disseny 2019 modalitat "Empresa"; José Romo, Conseller Delegat de FHECOR Enginyers Consultors, S.A, Premi Nacional de Disseny 2019 Esment Especial en Disseny “Empresa” i Xavi Calvo, director general de World Design Capital València 2022.

Mesa redonda “Diseño, Innovación y Cambio Climático”

Marisa Gallén, Premio Nacional de Diseño 2019 modalidad "Profesionales"

Vicente Pons Director Comercial de POIN SL, Premio Nacional de Diseño 2019 modalidad "Empresa"

José Romo, Consejero Delegado de FHECOR INGENIEROS CONSULTORES, SA, Premio Nacional de Diseño 2019 Mención Especial en Diseño “Empresa"

icono-contacto

Contacto

Subdirección General de Coordinación de la Innovación

P.º de la Castellana, 162. 28046 Madrid

sgci@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

 • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

 • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

 • Si heu detectat un error en el contingut...

 • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

 • Si la informació no us ha estat d’utilitat...