Cooperació Internacional

Cooperación Internacional

La cooperació internacional és fonamental per al desenvolupament sostenible de la ciència polar. L'estratègia d'Espanya és facilitar l'accés de la comunitat científica espanyola a les infraestructures d'altres països, tant en l'Antàrtida com l'Àrtic, per ampliar l'accés a zones geogràfiques allunyades de les nostres infraestructures científiques, i diversificar les possibilitats de la recerca espanyola a les zones polars. La interacció amb altres països permet compartir els esforços logístics de manera que s'obtinguin sinergies científiques. Alguns dels instruments dels quals es disposa per a tal fi són la signatura de memoràndums d'enteniment (MoU) i acords de cooperació.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...