Cooperació Internacional

Cooperación Internacional

La cooperació internacional és fonamental per al desenvolupament sostenible de la ciència polar. L'estratègia d'Espanya és facilitar l'accés de la comunitat científica espanyola a les infraestructures d'altres països, tant en l'Antàrtida com l'Àrtic, per a ampliar l'accés a zones geogràfiques allunyades de les nostres infraestructures científiques, i diversificar les possibilitats de la investigació espanyola en les zones polars. La interacció amb altres països permet compartir els esforços logístics de manera que s'obtinguen sinergies científiques. Alguns dels instruments dels quals es disposa per a tal fi són la firma de memoràndums d'enteniment (MoU) i acords de cooperació.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...