Infraestructura Integrada de Experimentación Marítima (MARHIS)

Infraestructura Integrada de Experimentación Marítima (MARHIS)

MARHIS (Maritime Agregated Hydraulic Infrastructures) és una ICTS distribuïda que el seu objectiu és incrementar l'eficiència i la capacitat de les instal·lacions numèriques, experimentals i de camp espanyoles en enginyeria costanera, portuària i mar endins. Està formada per les següents instal·lacions:

Està gestionat per la Fundació Institut d'Hidràulica Ambiental i compta amb instal·lacions avançades per a la generació d'onatge, corrent i vent, així com la capacitat de realitzar assajos amb una profunditat equivalent a 1000 m en una escala 1/100.

Compta amb 2 tancs d'onatge direccional amb capacitat de generació de corrents i vent, 3 canals d'onatge-corrent, 1 canal de corrent de pendent variable, 1 tanc per a l'estudi d'abocaments hipersalinos, així com un àrea de construcció de models fluvials. Destaca el Gran Tanc d'Enginyeria Marítima, amb amplària de 44 m, 30 m de longitud i profunditat variables (fins a 3,4 m), amb capacitat d'onatge multidireccional, corrent omnidireccional i vent. També cal assenyalar el canal d'onatge-corrents tsunami CoCoTsu (56 m de longitud, 2 m d'amplària i altura variable màxima de 2,5 m).

Compta amb instal·lacions en diferents localitzacions de l'àrea litoral de Barcelona que permeten activitats de recerca i enginyeria en el camp marítim. Les principals instal·lacions són el canal d'onatge de gran escala CIEM i el canal de petita escala CIEMito.

El Laboratori d'Observació Marítima en Camp compta amb una xarxa per a la recollida de dades meteorològiques i oceanogràfics des del golfo de Roses i el delta de l'Ebre.

El Pont del Petroli Coastal Observatory és un pantalán que s'estén 250 m mar endins. És la primera instal·lació en condicions micromareales de la Unió Europea.

Tots dos laboratoris es complementen amb el Laboratori de Modelatge Numèric d'alta resolució.

BiMEP és una infraestructura en condicions reals de mar per a la recerca, demostració i explotació de dispositius de captació d'energia marina.  Es va fundar al juliol de 2015 i està gestionada per l'empresa pública BIMEP S.A., participada per Ens Basc de l'Energia (EVE) i l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE).

Compta amb un àrea restringida de navegació de 5,3 Km2 en mar obert amb abalisament perimetral proporcionat per set boies de senyalització nàutica. Els dispositius localitzats a la zona d'assaig s'uneixen amb terra mitjançant quatre cables elèctrics submarins amb una capacitat d'evacuació total de 20MW equipats addicionalment amb fibra òptica. Així mateix, compta amb un sistema de suport a la navegació 24 hores, una boia oceanogràfica amb mesurament de dades des de 2008 i oficines per a la gestió tècnica.

El Centre d'Experiències Hidrodinàmiques del Pardo depèn de la Sotsdirecció General de Sistemes Navals (SGSN) de l'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial (INTA). Va ser creat en 1928 per l'Armada Espanyola i està dedicat a la recerca i l'experimentació en el camp de la hidrodinàmica, fonamentalment en l'àmbit de la construcció naval.

Compta amb un canal d'aigües tranquil·les, un túnel de cavitació i un laboratori de dinàmica de bucs.

El banc d'assajos de la Plataforma Oceànica de Canàries (PLOCAN), gestionada pel Consorci PLOCAN (cofinançat a parts iguals per l'Administració General de l'Estat i el Govern de la Comunitat Autònoma de Canàries), està situat en mar obert en el municipi de Telde (nord-oest de la illa de Gran Canària), en un àrea de 23 km2 reservada per a l'experimentació científic tècnica.

icono-contacto

Contacto

Infraestructura Integrada de Experimentación Marítima (MARHIS)

C/ Isabel Torres 15 (PCTCAN). 39011 Santander (Cantabria)

info@ictsmarhis.com

Contacto web

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...