Finançament estable

La reforma de la Llei de la Ciència garanteix per primera vegada un finançament de la R+D+I pública i creixent per aconseguir l'objectiu de l'1,25 % d'inversió pública en 2030, que garanteix un horitzó a mitjà termini de finançament dels agents públics del Sistema Español de Ciència, Tecnologia i Innovació, amb efectes que perduraran en el sistema.

A més, aquest finançament estable permetrà a Espanya convergir amb Europa, complint amb l'objectiu de finançament proposat en el Pacte per la Ciència i la Innovació de la UE i el Pacte per la Ciència i la Innovació signat a Espanya per més de 80 organitzacions científiques, acadèmiques, empresarials i sindicals.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...