Inversió 2. Enfortiment dels agents del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació

Fortalecimiento de los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación

El Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI) ha assolit estàndards d’excel·lència investigadora perfectament homologables a la seva posició econòmica i geopolítica en el panorama internacional, sobretot respecte a publicacions científiques i a participació en programes internacionals. Tanmateix, cal enfortir-lo i reforçar l’eficàcia i l’eficiència de les polítiques de recerca i innovació i dels seus agents, a través de l’enfortiment de les capacitats, infraestructures i equipaments dels seus agents.

Per a l’enfortiment del SECTI es realitzaran convocatòries d’ajudes en concurrència competitiva:

  • Convocatòries d’ajudes per potenciar les capacitats d’internacionalització del SECTI
  • Convocatòries d’ajudes per a la provisió, la millora i l’actualització de l’equipament cientificotècnic dels agents del sistema d’R+D+i per tal de facilitar una recerca de qualitat i promoure el desenvolupament d’activitats d’R+D altament competitiva, contribuint d’aquesta manera al desenvolupament regional.

A més, també estan prevists els projectes específics següents:

  • Per millorar l’eficiència de les convocatòries del Ministeri, es desenvoluparà i implantarà un nou programari de gestió que faciliti la interacció entre l’Agència Estatal d’Investigació (AEI), els beneficiaris, altres agències finançadores i els altres ministeris.
  • Millora d’infraestructures específiques dels organismes públics de recerca adscrits al ministeris, com el Centre de Recerques Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT), perquè evolucioni de ser un centre amb caràcter d’instal·lació nuclear a un centre orientat a les noves energies, i en l’INIA.
  • Millora de capacitats específiques: a l’Institut Astrofísic de les Canàries cal millorar i augmentar les capacitats en tecnologies d’avantguarda per a la instrumentació astrofísica i en tecnologies òptiques avançades, així com el desenvolupament d’un centre d’òptica avançada.

D’altra banda, l’enfortiment del SECTI passa per l’optimització i la internacionalització d’infraestructures espanyoles i per un major aprofitament i participació en les internacionals. Les inversions en infraestructures científiques són estratègiques per impulsar la capacitat europea de suport a la innovació, als avenços tecnològics i a la seva competitivitat global i es finançaran projectes de recerca específics en aquestes infraestructures de recerca espanyoles i internacionals. En el cas de les infraestructures nacionals, es finançaran actuacions desenvolupades per entitats coparticipades per l’AGE i les CA, i també per infraestructures del Mapa d’Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars. Així doncs, es preveu el finançament d’actuacions previstes en els plans estratègics de les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS), en el marc de les actuacions del mapa de les ICTS a través de col·laboracions bilaterals amb les CA amb finançament conjunt i també el finançament d’activitats relacionades amb GIC (grans infraestructures científiques) amb seu a Espanya, en particular, les incloses en el full de ruta de l’European Research Forum for Research Infrastructures (ESFRI). L’actualització del mapa de les ICTS per al període 2021-2024, i amb això l’actualització del pla estratègic de cada ICTS, suposarà que el 2022 es publiqui una convocatòria per finançar, d’entre les inversions esmentades, aquelles que millor contribueixin als objectius del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

icono-contacto

Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación y la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 190

fondoseuropeos@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...