Investimento 2. Fortalecemento dos axentes do Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación

Fortalecimiento de los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación

O Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación (SECTI) acadou estándares de excelencia investigadora perfectamente homologables á súa posición económica e xeopolítica no panorama internacional, sobre todo no que respecta a publicacións científicas e a participación en programas internacionais. Non obstante, é necesario fortalecelo e reforzar a eficacia e eficiencia das políticas de investigación e innovación e dos seus axentes, a través do fortalecemento das capacidades, infraestruturas e equipamentos dos seus axentes.

Para o fortalecemento do SECTI vanse realizar convocatorias de axudas en concorrencia competitiva:

  • Convocatorias de axudas para potenciar as capacidades de internacionalización do SECTI
  • Convocatorias de axudas para a provisión, mellora e actualización do equipamento científico técnico dos axentes do sistema de I+D+i, co obxecto de facilitar unha investigación de calidade e promover o desenvolvemento de actividades de I+D altamente competitiva, contribuíndo deste modo ao desenvolvemento rexional.

Ademais, tamén están previstos os seguintes proxectos específicos:

  • Para mellorar a eficiencia das convocatorias do Ministerio, vaise desenvolver e implantar un novo software de xestión que facilite a interacción entre a Axencia Estatal de Investigación (AEI), os beneficiarios, outras axencias financiadoras e os demais Ministerios.
  • Mellora de infraestruturas específicas dos organismos públicos de investigación adscritos ao Ministerios, como o Centro de Investigacións Enerxéticas, Ambientais e Tecnolóxicas (CIEMAT, para que evolucione de ser un centro con carácter de instalación nuclear a centro orientado ás novas enerxías) e no INIA.
  • Mellora de capacidades específicas: no Instituto Astrofísico de Canarias é necesario mellorar e aumentar as capacidades en tecnoloxías de vangarda para a instrumentación astrofísica e en tecnoloxías ópticas avanzadas, así como o desenvolvemento dun centro de óptica avanzada.

Por outro lado, o fortalecemento do SECTI pasa a optimización e internacionalización de infraestruturas españolas e o maior aproveitamento e participación nas internacionais. Os investimentos en infraestruturas científicas son estratéxicos para impulsar a capacidade europea de apoio á innovación, aos avances tecnolóxicos e á súa competitividade global e vanse financiar proxectos de investigación específicos nestas infraestruturas de investigación españolas e internacionais. No caso das infraestruturas nacionais, financiaranse actuacións desenvolvidas por entidades coparticipadas pola AGE e as CCAA e tamén por infraestruturas do Mapa de Infraestruturas Científicas e Técnicas Singulares. Así, contémplase o financiamento de actuacións previstas nos plans estratéxicos das Infraestruturas Científicas e Técnicas Singulares (ICTS), no marco das actuacións do Mapa de ICTS a través de colaboracións bilaterais coas CCAA con financiamento conxunto e tamén o financiamento de actividades relacionadas con GIC (Grandes Infraestruturas Científicas) con sede en España, en particular as incluídas na folla de ruta do European Research Forum for Research Infrastructures (ESFRI). A actualización do mapa das ICTS para o período 2021-2024, e con ela a actualización do Plan Estratéxico de cada ICTS, supoñerá que en 2022 se publique unha convocatoria para financiar, de entre os devanditos investimentos, aquelas que mellor contribúen aos obxectivos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.

icono-contacto

Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación y la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 190

fondoseuropeos@ciencia.gob.es

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...