Inversió 2. Enfortiment dels agents del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació

Fortalecimiento de los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación

El Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI) ha assolit estàndards d’excel·lència investigadora perfectament homologables a la seua posició econòmica i geopolítica en el panorama internacional, sobretot respecte a publicacions científiques i a participació en programes internacionals. No obstant això, cal enfortir-lo i reforçar l’eficàcia i l’eficiència de les polítiques d’investigació i innovació i dels seus agents, a través de l’enfortiment de les capacitats, infraestructures i equipaments dels seus agents.

Per a l’enfortiment del SECTI es realitzaran convocatòries d’ajudes en concurrència competitiva:

  • Convocatòries d’ajudes per a potenciar les capacitats d’internacionalització del SECTI
  • Convocatòries d’ajudes per a la provisió, la millora i l’actualització de l’equipament cientificotècnic dels agents del sistema d’I+D+I per tal de facilitar una investigació de qualitat i promoure el desenrotllament d’activitats d’I+D altament competitiva, contribuint d’esta manera al desenrotllament regional.

A més, també estan prevists els projectes específics següents:

  • Per a millorar l’eficiència de les convocatòries del Ministeri, es desenrotllarà i implantarà un nou programari de gestió que facilite la interacció entre l’Agència Estatal d’Investigació (AEI), els beneficiaris, altres agències finançadores i els altres ministeris.
  • Millora d’infraestructures específiques dels organismes públics d’investigació adscrits al ministeris, com el Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT), perquè evolucione de ser un centre amb caràcter d’instal·lació nuclear a un centre orientat a les noves energies, i en l’INIA.
  • Millora de capacitats específiques: a l’Institut Astrofísic de les Canàries cal millorar i augmentar les capacitats en tecnologies d’avantguarda per a la instrumentació astrofísica i en tecnologies òptiques avançades, així com el desenrotllament d’un centre d’òptica avançada.

D’altra banda, l’enfortiment del SECTI passa per l’optimització i la internacionalització d’infraestructures espanyoles i per un major aprofitament i participació en les internacionals. Les inversions en infraestructures científiques són estratègiques per a impulsar la capacitat europea de suport a la innovació, als avanços tecnològics i a la seua competitivitat global i es finançaran projectes d’investigació específics en estes infraestructures d’investigació espanyoles i internacionals. En el cas de les infraestructures nacionals, es finançaran actuacions desenrotllades per entitats coparticipades per l’AGE i les CA, i també per infraestructures del Mapa d’Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars. Així doncs, es preveu el finançament d’actuacions previstes en els plans estratègics de les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS), en el marc de les actuacions del mapa de les ICTS a través de col·laboracions bilaterals amb les CA amb finançament conjunt i també el finançament d’activitats relacionades amb GIC (grans infraestructures científiques) amb seu a Espanya, en particular, les incloses en el full de ruta de l’European Research Forum for Research Infrastructures (ESFRI). L’actualització del mapa de les ICTS per al període 2021-2024, i amb això l’actualització del pla estratègic de cada ICTS, suposarà que el 2022 es publique una convocatòria per a finançar, d’entre les inversions esmentades, aquelles que millor contribuïsquen als objectius del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

icono-contacto

Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación y la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 190

fondoseuropeos@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...