Inversió 5. Transferència de coneixement

Transferencia de conocimiento

Aquesta inversió té per objectiu donar un impuls decidit a la transferència de coneixement. Per a això, es proposen sis mesures amb què s’aborda aquest repte de millora en tots els agents clau necessaris perquè el coneixement científic i els resultats de la recerca s’apliquin al desenvolupament de noves tecnologies que afrontin els reptes de la societat.

Les sis mesures que es finançaran per impulsar la transferència de coneixement a l’economia i la societat són:

Nova convocatòria d’ajudes en concurrència competitiva “Ecosistemes d’innovació basats en les Xarxes d’Excel·lència Cervera”: Aquesta actuació es planteja com un mecanisme per fomentar l’arribada a l’entorn economicosocial de les capacitats tecnològiques desenvolupades mitjançant les Ajudes Cervera i la seva posada en valor. D’acord amb les actuacions dutes a terme per l’European Innovation Council, es donarà suport a la generació d’espais de promoció, la col·laboració, l’intercanvi d’informació i la prestació o canalització de serveis especialitzats per a la innovació en les tecnologies prioritàries Cervera en un marc de col·laboració publicoprivada social. La col·laboració es produirà entre centres tecnològics d’excel·lència Cervera, el teixit productiu, empreses emergents, universitats, organismes públics i privats d’R+D+I, ciutats, AP, agents socials, ONG, etc.

Millora de les capacitats i de l’orientació de les oficines de transferència de resultats de la investigació (OTRI): cal reforçar els elements d’interfície entre els centres generadors de coneixements i el sector productiu i que les OTRI siguin autèntiques oficines de transferència de coneixement (OTC).

Convocatòries d’Ajudes Cervera a centres tecnològics, centres de recerca i pimes i mindcaps per a la realització d’R+D en tecnologies prioritàries, són de dos tipus:

  • Ajudes a centres tecnològics d’excel·lència Cervera, perquè duguin a terme programes estratègics en tecnologies prioritàries i per fomentar la col·laboració publicoprivada sobretot amb el sector empresarial, per esdevenir socis tecnològics i d’innovació estratègics que generin un impacte destacat en la inversió empresarial en R+D+I.
  • Una nova modalitat de la Convocatòria de projectes d’R+D Transferència Cervera, de concurrència competitiva i que s’amplia que els centres de recerca actuïn com a socis. Amb aquesta convocatòria (que combina ajudes i préstecs) es duran a terme projectes en col·laboració efectiva entre centres tecnològics, organismes de recerca i pimes i empreses de mitjana capitalització per resoldre problemes tecnològics associats als productes o serveis que elaboren o ofereixen de manera competitiva als mercats. En aquesta nova modalitat de convocatòria es permetrà atenuar l’exigència de garanties a les empreses participants.

Aquesta convocatòria es coordinarà amb la de doctorats industrials i Programa Torres Quevedo de la inversió 4 (convocatòries per a la contractació i incorporació de doctors a l’empresa) per reforçar la capacitat d’absorció del coneixement transferit. Es tracta d’un exercici de coordinació entre convocatòries que potenciarà l’efecte de les mesures.

Convocatòria d’ajudes a les pimes espanyoles amb segell d’excel·lència europeu: Una de les mesures per incrementar la col·laboració publicoprivada en innovació és la convocatòria d’ajudes a empreses emergents i pimes espanyoles que, tot i haver obtingut el segell d’excel·lència europea, no tinguin prou maduresa per acudir al suport de l’EIC Accelerator i se’ls facilita una ajuda semblant per evitar que desapareguin i puguin perfeccionar el seu model de negoci o validar la seva tecnologia en entorns reals després de la seva posada en marxa. És, per tant, una convocatòria que genera sinergies amb altres iniciatives europees.

Mesures de capital risc, coinversió i inversió en empreses amb tecnologies estratègiques; es plantegen dos tipus d’actuacions:

  • Creació de fons de transferència de tecnologia que valorin i permetin explotar coneixement públic: impulsar iniciatives publicoprivades de capital risc que inverteixin en empreses de base tecnològica que es troben en fases molt inicials de desenvolupament (llavor i posada en marxa) i que, principalment, es basin en el coneixement desenvolupat en organismes de recerca.
  • Coinversions directes amb inversors privats en empreses tecnològiques, fonamentalment pimes, a través de la societat INNVIERTE. Aquestes coinversions es realitzaran en empreses innovadores que es palanquegin en tecnologia nova en el sector que operen com a font d’avantatge competitiu o bé desenvolupin un producte, servei o procés innovador amb potencial de donar lloc a un model de negoci sostenible que permeti la creació de valor al mercat. Seran empreses espanyoles tecnològiques i innovadores, principalment de mida petita i mitjana, amb un alt potencial de creixement econòmic.

Reforç de la convocatòria d’ajudes NEOTEC: NEOTEC és una convocatòria per al suport a la creació i la consolidació d’empreses de base tecnològica. Són ajudes a projectes empresarials basats en tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i amb una estratègia de negoci que es fonamenta en el desenvolupament de tecnologia nova. El nou model de convocatòria per reforçar les capacitats d’absorció i generació de coneixement prevaldrà amb més ajuda a aquells projectes que incorporin una persona titulada doctor de contractació nova.

icono-contacto.svg

Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación y la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 190

fondoseuropeos@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...