Inversió 5. Transferència de coneixement

Transferencia de conocimiento

Esta inversió té per objectiu donar un impuls decidit a la transferència de coneixement. Per a això, es proposen sis mesures amb què s’aborda este repte de millora en tots els agents clau necessaris perquè el coneixement científic i els resultats de la investigació s’apliquen al desenrotllament de noves tecnologies que afronten els reptes de la societat.

Les sis mesures que es finançaran per a impulsar la transferència de coneixement a l’economia i la societat són:

Nova convocatòria d’ajudes en concurrència competitiva “Ecosistemes d’innovació basats en les Xarxes d’Excel·lència Cervera”: Esta actuació es planteja com un mecanisme per a fomentar l’arribada a l’entorn economicosocial de les capacitats tecnològiques desenrotllades mitjançant les Ajudes Cervera i la seua posada en valor. D’acord amb les actuacions dutes a terme per l’European Innovation Council, es donarà suport a la generació d’espais de promoció, la col·laboració, l’intercanvi d’informació i la prestació o canalització de servicis especialitzats per a la innovació en les tecnologies prioritàries Cervera en un marc de col·laboració publicoprivada social. La col·laboració es produirà entre centres tecnològics d’excel·lència Cervera, el teixit productiu, empreses emergents, universitats, organismes públics i privats d’I+D+I, ciutats, AP, agents socials, ONG, etc.

Millora de les capacitats i de l’orientació de les oficines de transferència de resultats de la investigació (OTRI): cal reforçar els elements d’interfície entre els centres generadors de coneixements i el sector productiu i que les OTRI siguen autèntiques oficines de transferència de coneixement (OTC).

Convocatòries d’Ajudes Cervera a centres tecnològics, centres d’investigació i pimes i mindcaps per a la realització d’I+D en tecnologies prioritàries, són de dos tipus:

  • Ajudes a centres tecnològics d’excel·lència Cervera, perquè duguen a terme programes estratègics en tecnologies prioritàries i per a fomentar la col·laboració publicoprivada sobretot amb el sector empresarial, per a esdevindre socis tecnològics i d’innovació estratègics que generen un impacte destacat en la inversió empresarial en I+D+I.
  • Una nova modalitat de la Convocatòria de projectes d’I+D Transferència Cervera, de concurrència competitiva i que s’amplia que els centres d’investigació actuen com a socis. Amb esta convocatòria (que combina ajudes i préstecs) es duran a terme projectes en col·laboració efectiva entre centres tecnològics, organismes d’investigació i pimes i empreses de mitjana capitalització per a resoldre problemes tecnològics associats als productes o servicis que elaboren o oferixen de manera competitiva als mercats. En esta nova modalitat de convocatòria es permetrà atenuar l’exigència de garanties a les empreses participants.

Esta convocatòria es coordinarà amb la de doctorats industrials i Programa Torres Quevedo de la inversió 4 (convocatòries per a la contractació i incorporació de doctors a l’empresa) per a reforçar la capacitat d’absorció del coneixement transferit. Es tracta d’un exercici de coordinació entre convocatòries que potenciarà l’efecte de les mesures.

Convocatòria d’ajudes a les pimes espanyoles amb segell d’excel·lència europeu: Una de les mesures per a incrementar la col·laboració publicoprivada en innovació és la convocatòria d’ajudes a empreses emergents i pimes espanyoles que, tot i haver obtingut el segell d’excel·lència europea, no tinguen prou maduresa per acudir al suport de l’EIC Accelerator i se’ls facilita una ajuda semblant per a evitar que desapareguen i puguen perfeccionar el seu model de negoci o validar la seua tecnologia en entorns reals després de la seua posada en marxa. És, per tant, una convocatòria que genera sinergies amb altres iniciatives europees.

Mesures de capital risc, coinversió i inversió en empreses amb tecnologies estratègiques; es plantegen dos tipus d’actuacions:

  • Creació de fons de transferència de tecnologia que valoren i permeten explotar coneixement públic: impulsar iniciatives publicoprivades de capital risc que invertisquen en empreses de base tecnològica que es troben en fases molt inicials de desenrotllament (llavor i posada en marxa) i que, principalment, es basen en el coneixement desenrotllat en organismes d’investigació.
  • Coinversions directes amb inversors privats en empreses tecnològiques, fonamentalment pimes, a través de la societat INNVIERTE. Estes coinversions es realitzaran en empreses innovadores que es palanquegen en tecnologia nova en el sector que operen com a font d’avantatge competitiu o bé desenrotllen un producte, servici o procés innovador amb potencial de donar lloc a un model de negoci sostenible que permeta la creació de valor al mercat. Seran empreses espanyoles tecnològiques i innovadores, principalment de mida xicoteta i mitjana, amb un alt potencial de creixement econòmic.

Reforç de la convocatòria d’ajudes NEOTEC: NEOTEC és una convocatòria per al suport a la creació i la consolidació d’empreses de base tecnològica. Són ajudes a projectes empresarials basats en tecnologies o coneixements desenrotllats a partir de l’activitat investigadora i amb una estratègia de negoci que es fonamenta en el desenrotllament de tecnologia nova. El nou model de convocatòria per a reforçar les capacitats d’absorció i generació de coneixement prevaldrà amb més ajuda a aquells projectes que incorporen una persona titulada doctor de contractació nova.

icono-contacto.svg

Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación y la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 190

fondoseuropeos@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...