Pla d'atracció i retenció de talent científic i innovador a Espanya

Aquest Pla conté 30 mesures que mobilitzaran prop de 3.000 milions d'euros amb l'objectiu que tornin els científics que es van anar, que no es vagin els que estan i atreure als millors.

Entre les mesures, s'inclouen reformes regulatòries, noves convocatòries i eines d'informació i comunicació, que van a engegar-se durant els propers 18 mesos.

Les mesures del Pla es divideixen en tres eixos. El primer està dirigit a crear més oportunitats i millors condicions per al desenvolupament de la carrera científica en universitats i organismes públics de recerca. El segon eix pretén eliminar barreres i crear nous incentius per a l'atracció de talent científic internacional al sector públic espanyol. Així mateix, el Pla contempla un tercer eix destinat a impulsar la incorporació de personal científic i innovador internacional en el sector privat.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...