Accés a usuaris ICTS

Les ICTS són infraestructures que compten amb instal·lacions singulars que s'ofereixen com a servei a tota la comunitat científica i tecnològica nacional i internacional.

Les ICTS ofereixen un percentatge d'obertura de la capacitat dels seus serveis essencials en règim d'Accés Obert Competitiu per a l'ús per investigadors del sector públic i privat, nacional i internacional, comptant amb el suport del personal tècnic i administratiu propi de la ICTS. L'accés a la utilització de la infraestructura està regulat per un "Protocol d'Accés" públic que descriu el mecanisme i els criteris d'accés a la infraestructura. L'Accés Obert Competitiu es caracteritza per que ha de contrastar-se la qualitat de les activitats de R+D a desenvolupar en les infraestructures i que les sol·licituds d'accés són prioritzades d'acord amb criteris objectius.

Els costos associats als accessos són sufragats pels usuaris (normalment amb càrrec a les ajudes que financen els projectes de R+D+I que desenvolupen, en particular són despeses elegibles en les convocatòries de l'AEI), o per la pròpia infraestructura en aquelles àrees temàtiques en què així estigui establert.

Ciencias Socioeconómicas

Ciencias de la Salud

Energía

Ingeniería

Materiales

Tecnología

Astronomía Astrofísica

Ciencias del mar, vida y tierra

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...