Acceso a usuarios ICTS

As ICTS son infraestruturas que contan con instalacións singulares que se ofrecen como servizo a toda a comunidade científica e tecnolóxica nacional e internacional.

As ICTS ofrecen unha porcentaxe de apertura da capacidade dos seus servizos esenciais en réxime de Acceso Aberto Competitivo para o uso por investigadores do sector público e privado, nacional e internacional, contando co apoio do persoal técnico e administrativo propio da ICTS. O acceso á utilización da infraestrutura está regulado por un "Protocolo de Acceso" público que describe o mecanismo e os criterios de acceso á infraestrutura. O Acceso Aberto Competitivo caracterízase por que debe contrastarse a calidade das actividades de I+D a desenvolver nas infraestruturas e que as solicitudes de acceso son priorizadas de acordo con criterios obxectivos.

Os custos asociados aos accesos son sufragados polos usuarios (normalmente con cargo ás axudas que financian os proxectos de I+D+i que desenvolven, en particular son gastos elegibles nas convocatorias da AEI), ou pola propia infraestrutura naquelas áreas temáticas en que así estea establecido.

Ciencias Socioeconómicas

Ciencias de la Salud

Energía

Ingeniería

Materiales

Tecnología

Astronomía Astrofísica

Ciencias del mar, vida y tierra

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...