Ajudes a la contractació de personal investigador

El Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat en R+D+I 2017-2020 inclou actuacions destinades a afavorir la formació i incorporació de recursos humans en R+D+I, en les diferents etapes:

Etapa de formació predoctoral

Ajudes per a la realització de tesis doctorals, amb una durada màxima de quatre anys, podent incloure el finançament d'un període d'orientació posdoctoral (POP) sempre que la tesi es conclogui en el termini de tres anys establert.

· Contractació predoctoral per a la Formació de Professorat Universitari (Ministeri d'Universitats - FPU).

· Contractació predoctoral per a la Formació de Doctors associats a projectes. El procés d'avaluació i selecció correspon a les entitats beneficiàries dels projectes.

· Contractació predoctoral per a la Formació de Doctors en Empreses (Agència Estatal de Recerca – Doctorats Industrials).

· Formació de Doctors en l'Institut Universitari Europeu (Ministeri d'Universitats).

Etapa posdoctoral

· Juan de la Cierva (Agència Estatal de Recerca) destinades a cofinançar la primera fase d'aquesta etapa posdoctoral, cofinançant les despeses de contractació durant un màxim de dos anys.

Incorporació de doctors

Ajudes destinades a impulsar la incorporació d'investigadors en fases claus de consolidació de la carrera investigadora, promovent la progressiva adquisició de l'autonomia i independència investigadores que marquen la transició cap a la maduresa investigadora:

· Ramón y Cajal (Agència Estatal de Recerca). Les ajudes estan dirigides a la incorporació d'investigadors estrangers o espanyols, inclosos aquells que es trobin realitzant la seva recerca fora d'Espanya i desitgin desenvolupar la seva recerca a Espanya, per un període màxim de cinc anys. Les ajudes cofinancen la contractació en universitats i organismes de recerca espanyols i inclouen, a més, una dotació addicional destinada a cofinançar la contractació d'aquests investigadors en concloure els cinc anys i una altra per cobrir les despeses de recerca inicials associats a la seva incorporació.

· Torres Quevedo (Agència Estatal de Recerca). Les ajudes, de tres anys de durada, cofinancen la incorporació de doctors a empreses i centres i instituts tecnològics amb capacitats de R+D+I acreditada.

· Beatriz Galindo (Ministeri d'Universitats). Aquestes ajudes tenen l'objectiu d'atreure el talent investigador que ha realitzat part de la seva carrera professional a l'estrange.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...