Ayudas a la contratación de personal investigador

El Programa Estatal de Promoció del Talent i la seua Ocupabilitat en R+D+I 2017-2020 inclou actuacions destinades a afavorir la formació i incorporació de recursos humans en R+D+I, en les diferents etapes:

Etapa de formació predoctoral

Ajudes per a la realització de tesis doctorals, amb una durada màxima de quatre anys, podent incloure el finançament d'un període d'orientació posdoctoral (POP) sempre que la tesi es concloga en el termini de tres anys establit.

· Contractació predoctoral per a la Formació de Professorat Universitari (Ministeri d'Universitats - FPU).

· Contractació predoctoral per a la Formació de Doctors associats a projectes. El procés d'avaluació i selecció correspon a les entitats beneficiàries dels projectes.

· Contractació predoctoral per a la Formació de Doctors en Empreses (Agència Estatal d'Investigació – Doctorats Industrials).

· Formació de Doctors en l'Institut Universitari Europeu (Ministeri d'Universitats).

Etapa posdoctoral

· Juan de la Cierva (Agència Estatal d'Investigació) destinades a cofinançar la primera fase d'esta etapa posdoctoral, cofinançant els gastos de contractació durant un màxim de dos anys.

Incorporació de doctors

Ajudes destinades a impulsar la incorporació d'investigadors en fases claus de consolidació de la carrera investigadora, promovent la progressiva adquisició de l'autonomia i independència investigadores que marquen la transició cap a la maduresa investigadora:

· Ramón y Cajal (Agència Estatal d'Investigació). Les ajudes estan dirigides a la incorporació d'investigadors estrangers o espanyols, inclosos aquells que es troben realitzant la seua investigació fora d'Espanya i desitgen desenvolupar la seua investigació a Espanya, per un període màxim de cinc anys. Les ajudes cofinancen la contractació en universitats i organismes d'investigació espanyols i inclouen, a més, una dotació addicional destinada a cofinançar la contractació d'estos investigadors en concloure els cinc anys i una altra per a cobrir els gastos d'investigació inicials associats a la seua incorporació.

· Torres Quevedo (Agència Estatal d'Investigació). Les ajudes, de tres anys de durada, cofinancen la incorporació de doctors a empreses i centres i instituts tecnològics amb capacitats de R+D+I acreditada.

· Beatriz Galindo (Ministeri d'Universitats). Estes ajudes tenen l'objectiu d'atraure el talent investigador que ha realitzat part de la seua carrera professional en l'estranger.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...